POI's
Routekaart
Hoogteprofiel
Geselecteerde deel
GPS-bestand
Andere delen van het Waterliniepad
Toelichting
Overzichtskaart Waterliniepad
Lange Afstand Wandelroutes (LAW's)
Streekpaden
Andere wandelroutes
Deutsch
English

Waterliniepad van West-Knollendam tot Marinapark (32,6km)

Routekaart, Points of Interest, hoogteprofiel en GPS-bestand

Voor het plannen van wandelingen over het Waterliniepad. Met de verschillende functies op deze pagina kunnen deeltrajecten van het Waterliniepad worden geselecteerd en afstanden bepaald.

POI's Waterliniepad van West-Knollendam tot Marinapark

Route in de richting van Volendam

- Klik op de naam van een punt in de tabel voor een datailkaart en meer informatie.
- Of selecteer op de kaart een eigen start- en eindpunt.
- Of selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en druk op de knop 'Starteindpunt' onder de tabel.
- Meer opties zie de tekst onder de tabel.

Bushaltes Overnachtingsadressen
Start Einde Naam Type Afstand vanaf West-Knollendam (km bij benadering) Kortste afstand tot Waterliniepad (km)
West-Knollendam
Dorp 0,0 0,00
Markenbinnen
Dorp 1,5 1,13
Oostknollendam
Dorp 1,2 0,27
Wormer
Dorp 3,7 2,75
Starnmeer
Dorp 4,5 1,67
Oost-Graftdijk
Dorp 5,4 1,07
Spijkerboor
Dorp 4,7 0,04
Graft
Dorp 7,7 2,26
De Rijp
Dorp 7,0 1,48
Jisp
Dorp 10,3 1,94
Wijdewormer
Dorp 13,4 1,96
Neck
Dorp 14,0 0,66
Zuidoostbeemster
Dorp 17,3 0,57
Purmerend
Plaats 19,1 1,72
Hobrede
Dorp 21,6 1,78
Kwadijk
Dorp 21,1 0,00
Middelie
Dorp 24,6 1,22
Edam
Plaats 27,5 0,18
Volendam
Plaats 32,6 0,50
Katwoude
Dorp 35,4 2,96
Marinapark
Bushalte 32,6 0,05
Andere delen van het Waterliniepad
Selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en klik op de knop:

Hieronder nog 2 alternatieve selectiemethoden:
1. Selecteer een startpunt in de tabel en vul hier het aantal km's vanaf het startpunt in: km en klik op de knop:
2. Selecteer een startpunt op basis van km's vanaf Volendam en het aantal km's vanaf het startpunt:
Startpunt: km. Km's vanaf startpunt: km en klik op de knop:
Met deze laatste selectiemethode kan exact elke gewenste etappe worden weergegeven. (Huidige weergave: startpunt 32,63 km eindpunt 0,06 km)

Kaart geselecteerde deel Waterliniepad

De route van het Waterliniepad wordt in rood weergegeven. De kortste directe verbindingen tussen het Waterliniepad en het start- en eindpunt wordt in blauw weergegeven. Deze directe verbindingen zijn mogelijk niet beloopbaar!

Dubbelklik op op een locatie op de kaart (in de buurt van het Waterliniepad) voor een nieuw beginpunt van de route. Of klik op de knop voor de route vanaf de

Accepteer functionele cookies om de kaart weer te geven

Hoogteprofiel Waterliniepad vanaf West-Knollendam


Het hoogteprofiel geeft de hoogtes van het start- en eindpunt en de verbindingen naar de route niet weer!
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor er mogelijk meer hoogteverschillen te zien zijn in het hoogteprofiel dan er in werkelijkheid zijn.

Geselecteerde deel Waterliniepad

Route van West-Knollendam (Dorp) naar Marinapark (Bushalte)
Kortste afstand van West-Knollendam naar het Waterliniepad: 0,00 km
Lengte van het weergegeven deel van het Waterliniepad: 32,6 km
Kortste afstand vanaf het Waterliniepad naar Marinapark: 0,05 km
Totale afstand West-Knollendam - Marinapark circa 32,6 km

Hoogteverschil
152 m stijgen / 149 m dalen
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor de hier weergegeven totale stijging en daling (veel) te hoog kunnen zijn.
De hoogteverschillen op de routes van het startpunt naar de wandelroute en van de wandelroute naar het eindpunt zijn niet mee genomen in de totalen!

Berekenen wandeltijd
Snelheid op vlak terrein km/h
Stijgsnelheid m/h
Daalsnelheid m/h
De voor de berekening te gebruiken snelheden zijn aan te passen.


De berekening is een benadering. De werkelijke looptijd verschilt per persoon en is ook afhankelijk van het terrein en de weersomstandigheden.
De gebruikte formule voor de berekening van de wandeltijd: Wandeltijd = afstand / snelheidopvlakterrein + (stijgen / stijgsnelheid + dalen / daalsnelheid)/2

GPS bestand geselecteerde deel Waterliniepad

De GPS bestanden (.gpx) zijn te gebruiken met een smartphone of een GPS-toestel.
Download het gpx bestand met de track en de POI's:
Download track en POI's

Info geselecteerde punt(en)

Startpunt: West-Knollendam
Afstand op het Waterliniepad vanaf Volendam 33 km
Afstand vanaf Waterliniepad 0,00 km
Dordrecht 307 km
Type: Dorp
Hoogte: -1 m

Eindpunt: Marinapark
Afstand op het Waterliniepad vanaf Volendam 0 km
Afstand vanaf Waterliniepad 0,05 km
Dordrecht 340 km
Type: Bushalte
Hoogte: 1 m

Waterliniepad

De totale lengte van de route is 340kmWaterliniepad van zuid naar noord

In andere talen

Toelichting bij de kaart en de tabel

De track van het waterliniepad is gebaseerd op gegevens van de website Waymarkedtrails. Waymarkedtrails haalt de gegevens weer van Openstreetmap.org.
De meeste recente versie van de route is te zien op Waymarkedtrails en Openstreetmap. De route van het Waterliniepad is op 29 juni 2021 gedownload van Waymarkedtrails.
waterliniepad waymarkedtrails.org openstreetmap.org
Hoogtes zijn toegevoegd aan de routes en de POI met de website gpsvisualizer.com.

De exacte locaties van plaatsen zijn gebaseerd op de locaties die Openstreetmap.org geeft. Meestal is dit ergens in het centrum van de plaats.

De afstanden in de tabel en op de kaart zijn een benadering!! Dit komt door dat de werkelijke routes vanaf het Waterliniepad naar de POI niet zijn opgenomen.
De afstand van een Point Of Interest (POI) tot het Waterliniepad is de kortste afstand tot het Waterliniepad in een directe lijn.

De afstanden tussen twee POI's (punt 1 en punt 2) is als volgt berekend:
Totale afstand = Afstand punt 1 tot dichtsbijzijnde punt op het Waterliniepad + Afstand punt 2 tot dichtsbijzijnde punt op het Waterliniepad + Afstand tussen de twee dichtsbijzijnde punten op het Waterliniepad

Als de punten 1 en 2 dicht bij het Waterliniepad liggen is de berekende afstand meestal een goede benadering.
Als een van de twee punten verder van het Waterliniepad ligt kan de werkelijke afstand (sterk) afwijken van de berekende afstand.

Geadviseerd wordt om de route van een beginpunt naar het Waterliniepad en van het Waterliniepad naar het eindpunt van een etappe te controleren! Dit kan b.v. door in te zoomen op de kaart en te controleren of er een weg of pad loopt vanaf het beginpunt naar het Waterliniepad en vanaf het Waterliniepad naar het eindpunt.

De route van het Waterliniepad bevat soms fouten. Ook de opgenomen POI's kunnen fouten bevatten! Probeer voor het lopen van de route de gegevens te controleren!
Andere bronnen voor de routeData routes and POI by OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 2.0 license.

Contact:

Voor meer informatie over deze website bezoek de info pagina.
Of kijk op de Facebook pagina van longdistancepaths.eu.