POI's
Routekaart
Hoogteprofiel
Geselecteerde deel
GPS-bestand
Andere delen van het Pelgrimspad
Toelichting
Overzichtskaart Pelgrimspad
Lange Afstand Wandelroutes (LAW's)
Andere wandelroutes
Deutsch
English

Pelgrimspad vanaf Busstation

Routekaart, Points of Interest, hoogteprofiel en GPS-bestand

Voor het plannen van wandelingen over het Pelgrimspad. Met de verschillende functies op deze pagina kunnen deeltrajecten van het Pelgrimspad worden geselecteerd en afstanden bepaald.

POI's Pelgrimspad vanaf Busstation (traject op het Pelgrimspad van 45km)

Route in de richting van Amsterdam

- Klik op de naam van een punt in de tabel voor een datailkaart en meer informatie.
- Of selecteer op de kaart een eigen start- en eindpunt.
- Of selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en druk op de knop 'Starteindpunt' onder de tabel.
- Meer opties zie de tekst onder de tabel.

Bushaltes Overnachtingsadressen
Start Einde Naam Type Afstand vanaf Busstation (km bij benadering) Kortste afstand tot Pelgrimspad (km) Website
Busstation Bushalte 0,0 0,12
Einighausen
Dorp 3,3 1,35
Limbricht
Dorp 3,2 0,30
Guttecoven
Dorp 4,4 1,43
Nieuwstadt
Dorp 6,8 2,01
Born
Dorp 7,6 0,18
Buchten
Dorp 9,1 0,69
Obbicht
Dorp 10,5 1,48
Grevenbicht
Dorp 11,8 0,34
Roosteren
Dorp 18,5 0,30
Maaseik
Plaats 20,9 0,40
Aldeneik
Dorp 21,8 0,08
Ohé en Laak
Dorp 25,9 1,38
Ophoven
Dorp 25,7 0,78
Geistingen
Dorp 26,8 0,32
Kessenich
Dorp 28,7 0,16
Thorn
Dorp 31,6 0,20
Ittervoort
Dorp 33,1 0,00
Neeritter
Dorp 36,2 1,32
Hunsel
Dorp 36,5 0,00
Haler
Dorp 39,7 1,75
Ell
Dorp 41,0 0,28
Swartbroek
Dorp 44,3 0,86
Andere delen van het Pelgrimspad
Selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en klik op de knop:

Hieronder nog 2 alternatieve selectiemethoden:
1. Selecteer een startpunt in de tabel en vul hier het aantal km's vanaf het startpunt in: km en klik op de knop:
2. Selecteer een startpunt op basis van km's vanaf Amsterdam en het aantal km's vanaf het startpunt:
Startpunt: km. Km's vanaf startpunt: km en klik op de knop:
Met deze laatste selectiemethode kan exact elke gewenste etappe worden weergegeven. (Huidige weergave: startpunt 370,96 km eindpunt 325,96 km)

Kaart geselecteerde deel Pelgrimspad

De route van het Pelgrimspad wordt in rood weergegeven. De kortste directe verbindingen tussen het Pelgrimspad en het start- en eindpunt wordt in blauw weergegeven. Deze directe verbindingen zijn mogelijk niet beloopbaar!

Dubbelklik op op een locatie op de kaart (in de buurt van het Pelgrimspad) voor een nieuw beginpunt van de route. Of klik op de knop voor de route vanaf de

Accepteer functionele cookies om de kaart weer te geven

Hoogteprofiel Pelgrimspad vanaf Busstation


Het hoogteprofiel geeft de hoogtes van het start- en eindpunt en de verbindingen naar de route niet weer!
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor er mogelijk meer hoogteverschillen te zien zijn in het hoogteprofiel dan er in werkelijkheid zijn.

Geselecteerde deel Pelgrimspad

Route vanaf Busstation (Bushalte)
Kortste afstand van Busstation naar het Pelgrimspad: 0,12 km
Lengte van het weergegeven deel van het Pelgrimspad: 45,0 km

Hoogteverschil
173 m stijgen / 191 m dalen
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor de hier weergegeven totale stijging en daling (veel) te hoog kan zijn.
De hoogteverschillen op de routes van het startpunt naar de wandelroute en van de wandelroute naar het eindpunt zijn niet mee genomen in de totalen!

Berekenen wandeltijd
Snelheid op vlak terrein km/h
Stijgsnelheid m/h
Daalsnelheid m/h
De voor de berekening te gebruiken snelheden zijn aan te passen.


De berekening is een benadering. De werkelijke looptijd verschilt per persoon en is ook afhankelijk van het terrein en de weersomstandigheden.
De gebruikte formule voor de berekening van de wandeltijd: Wandeltijd = afstand / snelheidopvlakterrein + (stijgen / stijgsnelheid + dalen / daalsnelheid)/2

GPS bestand geselecteerde deel Pelgrimspad

De GPS bestanden (.gpx) zijn te gebruiken met een smartphone of een GPS-toestel.
Download het gpx bestand met de track en de POI's:
Download track en POI's

Info geselecteerde punt(en)

Startpunt: Busstation
Afstand op het Pelgrimspad vanaf Amsterdam 371 km
Afstand vanaf Pelgrimspad 0,12 km
Type: Bushalte
Hoogte: 49 m

Pelgrimspad

Het Pelgrimspad (LAW7) is een Lange-Afstand-Wandelpad (LAW). Op deze website wordt de doorgaande route weergegeven van Amsterdam naar Visé. De locaties van de aftakkingen naar Den Bosch en Maastricht worden ook weerggeven. De route wordt beheerd door
Wandelnet.
De totale lengte van de route is 457kmPelgrimspad van zuid naar noord

In andere talen

Toelichting bij de kaart en de tabel

De track van het Pelgrimspad is gebaseerd op gegevens van de website Waymarkedtrails. Waymarkedtrails haalt de gegevens weer van Openstreetmap.org.
De meeste recente versie van de route is te zien op Waymarkedtrails en Openstreetmap. De route van het Pelgrimspad is op 19 juni 2020 gedownload van Waymarkedtrails.
Pelgrimspad deel 1 waymarkedtrails.org openstreetmap.org
Pelgrimspad deel 2 waymarkedtrails.org openstreetmap.org
Hoogtes zijn toegevoegd aan de routes en de POI met de website gpsvisualizer.com.

De exacte locaties van plaatsen is gebaseerd op de locaties die Openstreetmap.org of Google Maps geeft. Meestal is dit ergens in het centrum van de plaats.

De afstanden in de tabel en op de kaart zijn een benadering!! Dit komt door dat de werkelijke routes vanaf het Pelgrimspad naar de POI niet zijn opgenomen.
De afstand van een Point Of Interest (POI) tot het Pelgrimspad is de kortste afstand tot het Pelgrimspad in een directe lijn.

De afstanden tussen twee POI's (punt 1 en punt 2) is als volgt berekend:
Totale afstand = Afstand punt 1 tot dichtsbijzijnde punt op het Pelgrimspad + Afstand punt 2 tot dichtsbijzijnde punt op het Pelgrimspad + Afstand tussen de twee dichtsbijzijnde punten op het Pelgrimspad

Als de punten 1 en 2 dicht bij het Pelgrimspad liggen is de berekende afstand meestal een goede benadering.
Als een van de twee punten verder van het Pelgrimspad ligt kan de werkelijke afstand (sterk) afwijken van de berekende afstand.

Geadviseerd wordt om de route van een beginpunt naar het Pelgrimspad en van het Pelgrimspad naar het eindpunt van een etappe te controleren! Dit kan b.v. door in te zoomen op de kaart en te controleren of er een weg of pad loopt vanaf het beginpunt naar het Pelgrimspad en vanaf het Pelgrimspad naar het eindpunt.

De route van het Pelgrimspad is van verschillende bronnen afkomstig en bevat soms fouten. Ook de opgenomen POI's kunnen fouten bevatten! Probeer voor het lopen van de route de gegevens te controleren!

Contact:

Voor meer informatie over deze website bezoek de info pagina.
Of kijk op de Facebook pagina van longdistancepaths.eu.