POI's
Routekaart
Hoogteprofiel
Geselecteerde deel
GPS-bestand
Andere delen van het Overijssels Havezatenpad
Toelichting
Overzichtskaart Overijssels Havezatenpad
Reizen
Lange Afstand Wandelroutes (LAW's)
Streekpaden
Andere wandelroutes
Deutsch
English

Overijssels Havezatenpad van Nijverdal tot Dalfsen (47,5km)

Routekaart, Points of Interest, hoogteprofiel en GPS-bestand

Voor het plannen van wandelingen over het Overijssels Havezatenpad. Met de verschillende functies op deze pagina kunnen deeltrajecten van het Overijssels Havezatenpad worden geselecteerd en afstanden bepaald.

POI's Overijssels Havezatenpad van Nijverdal tot Dalfsen

- Klik op de naam van een punt in de tabel voor een datailkaart en meer informatie.
- Of selecteer op de kaart een eigen start- en eindpunt.
- Of selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en druk op de knop met het start- en het eindpunt onder de tabel.
- Meer opties zie de tekst onder de tabel.

Selecteer de in de tabel weer te geven POI

Andere delen van het Overijssels Havezatenpad

Etappe

Van / Naar Afstand tot de route Afstand over de route
Nijverdal (Plaats)
0,3
km
Dalfsen (Plaats)
1,5
km
47,2
km
Totaal etappe
49,0
km
Stijgen(m):
Afdalen(m):

Hieronder nog 2 alternatieve selectiemethoden:
1. Selecteer een startpunt in de tabel en vul hier het aantal km's vanaf het startpunt in: km en klik op de knop:
Startkms
2. Selecteer een startpunt op basis van km's vanaf Oldenzaal en het aantal km's vanaf het startpunt:
Startpunt: km. Km's vanaf startpunt: km en klik op de knop:
Met deze laatste selectiemethode kan exact elke gewenste etappe worden weergegeven.

Kaart geselecteerde deel Overijssels Havezatenpad

De route van het Overijssels Havezatenpad wordt in rood weergegeven. De kortste directe verbindingen tussen het Overijssels Havezatenpad en het start- en eindpunt wordt in blauw weergegeven. Deze directe verbindingen zijn mogelijk niet beloopbaar!

Dubbelklik op op een locatie op de kaart (in de buurt van het Overijssels Havezatenpad) voor een nieuw beginpunt van de route. Of klik op de knop voor de route vanaf de

Accepteer functionele cookies om de kaart weer te geven

Hoogteprofiel Overijssels Havezatenpad vanaf Nijverdal


Het hoogteprofiel geeft de hoogtes van het start- en eindpunt en de verbindingen naar de route niet weer!
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor er mogelijk meer hoogteverschillen te zien zijn in het hoogteprofiel dan er in werkelijkheid zijn.

Geselecteerde deel Overijssels Havezatenpad Route van Nijverdal (Plaats) naar Dalfsen (Station)


Kortste afstand van Nijverdal naar het Overijssels Havezatenpad: 0,32 km
Lengte van het weergegeven deel van het Overijssels Havezatenpad: 47,2 km
Kortste afstand vanaf het Overijssels Havezatenpad naar Dalfsen: 0,02 km
Totale afstand Nijverdal - Dalfsen circa 47,5 km


Hoogteverschil
203 m stijgen / 210 m dalen
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor de hier weergegeven totale stijging en daling (veel) te hoog kunnen zijn.
De hoogteverschillen op de routes van het startpunt naar de wandelroute en van de wandelroute naar het eindpunt zijn niet mee genomen in de totalen!


Berekenen wandeltijd
Snelheid op vlak terrein km/h
Stijgsnelheid m/h
Daalsnelheid m/h
De voor de berekening te gebruiken snelheden zijn aan te passen.


De berekening is een benadering. De werkelijke looptijd verschilt per persoon en is ook afhankelijk van het terrein en de weersomstandigheden.
De gebruikte formule voor de berekening van de wandeltijd: Wandeltijd = afstand / snelheidopvlakterrein + (stijgen / stijgsnelheid + dalen / daalsnelheid)/2

GPS bestand geselecteerde deel Overijssels Havezatenpad

De GPS bestanden (.gpx) zijn te gebruiken met een smartphone of een GPS-toestel.
Download het gpx bestand met de track en de POI's:
Download track en POI's

Info geselecteerde punten

Overijssels Havezatenpad

De totale lengte van de route is 269kmOverijssels Havezatenpad van Oldenzaal naar Steenwijk

Overijssels Havezatenpad van Steenwijk naar OldenzaalIn andere talen

Toelichting bij de kaart en de tabel

De track van het Overijssels Havezatenpad is gebaseerd op gegevens van de website Waymarkedtrails. Waymarkedtrails haalt de gegevens weer van Openstreetmap.org.
De meeste recente versie van de route is te zien op Waymarkedtrails en Openstreetmap. De route van het Overijssels Havezatenpad is op 23 december 2022 gedownload van Waymarkedtrails.
Overijssels Havezatenpad waymarkedtrails.org openstreetmap.org
Hoogtes zijn toegevoegd aan de routes en de POI met de website gpsvisualizer.com.

De exacte locaties van plaatsen zijn gebaseerd op de locaties die Openstreetmap.org geeft. Meestal is dit ergens in het centrum van de plaats.

De afstanden in de tabel en op de kaart zijn een benadering!! Dit komt door dat de werkelijke routes vanaf het Overijssels Havezatenpad naar de POI niet zijn opgenomen.
De afstand van een Point Of Interest (POI) tot het Overijssels Havezatenpad is de kortste afstand tot het Overijssels Havezatenpad in een directe lijn.

De afstanden tussen twee POI's (punt 1 en punt 2) is als volgt berekend:
Totale afstand = Afstand punt 1 tot dichtsbijzijnde punt op het Overijssels Havezatenpad + Afstand punt 2 tot dichtsbijzijnde punt op het Overijssels Havezatenpad + Afstand tussen de twee dichtsbijzijnde punten op het Overijssels Havezatenpad

Als de punten 1 en 2 dicht bij het Overijssels Havezatenpad liggen is de berekende afstand meestal een goede benadering.
Als een van de twee punten verder van het Overijssels Havezatenpad ligt kan de werkelijke afstand (sterk) afwijken van de berekende afstand.

Geadviseerd wordt om de route van een beginpunt naar het Overijssels Havezatenpad en van het Overijssels Havezatenpad naar het eindpunt van een etappe te controleren! Dit kan b.v. door in te zoomen op de kaart en te controleren of er een weg of pad loopt vanaf het beginpunt naar het Overijssels Havezatenpad en vanaf het Overijssels Havezatenpad naar het eindpunt.

De route van het Overijssels Havezatenpad bevat soms fouten. Ook de opgenomen POI's kunnen fouten bevatten! Probeer voor het lopen van de route de gegevens te controleren!
Andere bronnen voor de routeData routes and POI by OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 2.0 license.

Contact:

Voor meer informatie over deze website bezoek de info pagina.
Of kijk op de Facebook pagina van longdistancepaths.eu.