POI's
Routekaart
Hoogteprofiel
Geselecteerde deel
GPS-bestand
Andere delen van het Noaberpad
Toelichting
Overzichtskaart Noaberpad
Reizen
Lange Afstand Wandelroutes (LAW's)
Streekpaden
Andere wandelroutes
Deutsch
English

Noaberpad van Vreden tot Bocholt (55km)

Routekaart, Points of Interest, hoogteprofiel en GPS-bestand

Voor het plannen van wandelingen over het Noaberpad. Met de verschillende functies op deze pagina kunnen deeltrajecten van het Noaberpad worden geselecteerd en afstanden bepaald.

POI's Noaberpad van Vreden tot Bocholt

- Klik op de naam van een punt in de tabel voor een datailkaart en meer informatie.
- Of selecteer op de kaart een eigen start- en eindpunt.
- Of selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en druk op de knop met het start- en het eindpunt onder de tabel.
- Meer opties zie de tekst onder de tabel.

Selecteer de in de tabel weer te geven POI

Andere delen van het Noaberpad

Etappe

Van / Naar Afstand tot de route Afstand over de route
Vreden (Plaats)
0,0
km
Bahnhof (Bushalte)
0,2
km
54,3
km
Totaal etappe
54,6
km
Stijgen(m):
Afdalen(m):

Hieronder nog 2 alternatieve selectiemethoden:
1. Selecteer een startpunt in de tabel en vul hier het aantal km's vanaf het startpunt in: km en klik op de knop:
Startkms
2. Selecteer een startpunt op basis van km's vanaf Bad Nieuweschans en het aantal km's vanaf het startpunt:
Startpunt: km. Km's vanaf startpunt: km en klik op de knop:
Met deze laatste selectiemethode kan exact elke gewenste etappe worden weergegeven.

Kaart geselecteerde deel Noaberpad

De route van het Noaberpad wordt in rood weergegeven. De kortste directe verbindingen tussen het Noaberpad en het start- en eindpunt wordt in blauw weergegeven. Deze directe verbindingen zijn mogelijk niet beloopbaar!

Dubbelklik op op een locatie op de kaart (in de buurt van het Noaberpad) voor een nieuw beginpunt van de route. Of klik op de knop voor de route vanaf de

Accepteer functionele cookies om de kaart weer te geven

Hoogteprofiel Noaberpad vanaf Vreden


Het hoogteprofiel geeft de hoogtes van het start- en eindpunt en de verbindingen naar de route niet weer!
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor er mogelijk meer hoogteverschillen te zien zijn in het hoogteprofiel dan er in werkelijkheid zijn.

Geselecteerde deel Noaberpad Route van Vreden (Plaats) naar Bocholt (Station)


Kortste afstand van Vreden naar het Noaberpad: 0,02 km
Lengte van het weergegeven deel van het Noaberpad: 54,3 km
Kortste afstand vanaf het Noaberpad naar Bocholt: 0,28 km
Totale afstand Vreden - Bocholt circa 54,6 km


Hoogteverschil
162 m stijgen / 175 m dalen
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor de hier weergegeven totale stijging en daling (veel) te hoog kunnen zijn.
De hoogteverschillen op de routes van het startpunt naar de wandelroute en van de wandelroute naar het eindpunt zijn niet mee genomen in de totalen!


Berekenen wandeltijd
Snelheid op vlak terrein km/h
Stijgsnelheid m/h
Daalsnelheid m/h
De voor de berekening te gebruiken snelheden zijn aan te passen.


De berekening is een benadering. De werkelijke looptijd verschilt per persoon en is ook afhankelijk van het terrein en de weersomstandigheden.
De gebruikte formule voor de berekening van de wandeltijd: Wandeltijd = afstand / snelheidopvlakterrein + (stijgen / stijgsnelheid + dalen / daalsnelheid)/2

GPS bestand geselecteerde deel Noaberpad

De GPS bestanden (.gpx) zijn te gebruiken met een smartphone of een GPS-toestel.
Download het gpx bestand met de track en de POI's:
Download track en POI's

Info geselecteerde punten

Noaberpad

Het Noaberpad (LAW 10) is een 411 km lange lange afstand wandelroute. De route loopt van Bad Nieuweschans in Groningen naar Kleef in Duitsland. Daarbij gaat het door provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland en door Duitsland. In Bad Nieuweschans sluit het pad aan op het Nederlands Kustpad (onderdeel van de E9). In Kleef sluit het aan op het Grote Rivierenpad (onderdeel van de E8).
De totale lengte van de route is 436kmNoaberpad van zuid naar noordIn andere talen

Toelichting bij de kaart en de tabel

De track van het Noaberpad is gebaseerd op gegevens van de website Waymarkedtrails. Waymarkedtrails haalt de gegevens weer van Openstreetmap.org.
De route van het Noaberpad is op 29 juni 2022 gedownload van Waymarkedtrails. De meeste recente versie van de route is te zien op Waymarkedtrails en Openstreetmap.
Noaberpad waymarkedtrails.org openstreetmap.org
Hoogtes zijn toegevoegd aan de routes en de POI met de website gpsvisualizer.com.

De exacte locaties van plaatsen zijn gebaseerd op de locaties die Openstreetmap.org geeft. Meestal is dit ergens in het centrum van de plaats.

De afstanden in de tabel en op de kaart zijn een benadering!! Dit komt door dat de werkelijke routes vanaf het Noaberpad naar de POI niet zijn opgenomen.
De afstand van een Point Of Interest (POI) tot het Noaberpad is de kortste afstand tot het Noaberpad in een directe lijn.

De afstanden tussen twee POI's (punt 1 en punt 2) is als volgt berekend:
Totale afstand = Afstand punt 1 tot dichtsbijzijnde punt op het Noaberpad + Afstand punt 2 tot dichtsbijzijnde punt op het Noaberpad + Afstand tussen de twee dichtsbijzijnde punten op het Noaberpad

Als de punten 1 en 2 dicht bij het Noaberpad liggen is de berekende afstand meestal een goede benadering.
Als een van de twee punten verder van het Noaberpad ligt kan de werkelijke afstand (sterk) afwijken van de berekende afstand.

Geadviseerd wordt om de route van een beginpunt naar het Noaberpad en van het Noaberpad naar het eindpunt van een etappe te controleren! Dit kan b.v. door in te zoomen op de kaart en te controleren of er een weg of pad loopt vanaf het beginpunt naar het Noaberpad en vanaf het Noaberpad naar het eindpunt.

De route van het Noaberpad bevat soms fouten. Ook de opgenomen POI's kunnen fouten bevatten! Probeer voor het lopen van de route de gegevens te controleren!
Andere bronnen voor de routeData routes and POI by OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 2.0 license.

Contact:

Voor meer informatie over deze website bezoek de info pagina.
Of kijk op de Facebook pagina van longdistancepaths.eu.