POI's
Routekaart
Hoogteprofiel
Geselecteerde deel
GPS-bestand
Andere delen van het Noaberpad
Toelichting
Overzichtskaart Noaberpad
Lange Afstand Wandelroutes (LAW's)
Andere wandelroutes
Deutsch
English

Noaberpad van Bad Nieuweschans tot Ter Apel (87km)

Routekaart, Points of Interest, hoogteprofiel en GPS-bestand

Voor het plannen van wandelingen over het Noaberpad. Met de verschillende functies op deze pagina kunnen deeltrajecten van het Noaberpad worden geselecteerd en afstanden bepaald.

POI's Noaberpad van Bad Nieuweschans tot Ter Apel

- Klik op de naam van een punt in de tabel voor een datailkaart en meer informatie.
- Of selecteer op de kaart een eigen start- en eindpunt.
- Of selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en druk op de knop 'Starteindpunt' onder de tabel.
- Meer opties zie de tekst onder de tabel.

Bushaltes Overnachtingsadressen
Start Einde Naam Type Afstand vanaf Bad Nieuweschans (km bij benadering) Kortste afstand tot Noaberpad (km) Website
Bad Nieuweschans
Station 0,0 0,08
Bad Nieuweschans
Dorp 1,9 0,67
Bellingwolde
Dorp 17,4 0,07
Rhederbrug
Dorp 22,2 0,05
Wedde
Dorp 34,3 0,18
Vlagtwedde
Dorp 46,0 0,63
Bourtange
Dorp 57,9 0,00
Sellingen
Dorp 71,5 0,90
Ter Apel
Plaats 86,8 0,95
Andere delen van het Noaberpad
Selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en klik op de knop:

Hieronder nog 2 alternatieve selectiemethoden:
1. Selecteer een startpunt in de tabel en vul hier het aantal km's vanaf het startpunt in: km en klik op de knop:
2. Selecteer een startpunt op basis van km's vanaf Bad Nieuweschans en het aantal km's vanaf het startpunt:
Startpunt: km. Km's vanaf startpunt: km en klik op de knop:
Met deze laatste selectiemethode kan exact elke gewenste etappe worden weergegeven. (Huidige weergave: startpunt 0,02 km eindpunt 85,82 km)

Kaart geselecteerde deel Noaberpad

De route van het Noaberpad wordt in rood weergegeven. De kortste directe verbindingen tussen het Noaberpad en het start- en eindpunt wordt in blauw weergegeven. Deze directe verbindingen zijn mogelijk niet beloopbaar!

Dubbelklik op op een locatie op de kaart (in de buurt van het Noaberpad) voor een nieuw beginpunt van de route. Of klik op de knop voor de route vanaf de

Accepteer functionele cookies om de kaart weer te geven

Hoogteprofiel Noaberpad vanaf Bad Nieuweschans


Het hoogteprofiel geeft de hoogtes van het start- en eindpunt en de verbindingen naar de route niet weer!
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor er mogelijk meer hoogteverschillen te zien zijn in het hoogteprofiel dan er in werkelijkheid zijn.

Geselecteerde deel Noaberpad

Route van Bad Nieuweschans (Station) naar Ter Apel (Plaats)
Kortste afstand van Bad Nieuweschans naar het Noaberpad: 0,08 km
Lengte van het weergegeven deel van het Noaberpad: 85,8 km
Kortste afstand vanaf het Noaberpad naar Ter Apel: 0,95 km
Totale afstand Bad Nieuweschans - Ter Apel circa 86,8 km

Hoogteverschil
259 m stijgen / 249 m dalen
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor de hier weergegeven totale stijging en daling (veel) te hoog kan zijn.
De hoogteverschillen op de routes van het startpunt naar de wandelroute en van de wandelroute naar het eindpunt zijn niet mee genomen in de totalen!

Berekenen wandeltijd
Snelheid op vlak terrein km/h
Stijgsnelheid m/h
Daalsnelheid m/h
De voor de berekening te gebruiken snelheden zijn aan te passen.


De berekening is een benadering. De werkelijke looptijd verschilt per persoon en is ook afhankelijk van het terrein en de weersomstandigheden.
De gebruikte formule voor de berekening van de wandeltijd: Wandeltijd = afstand / snelheidopvlakterrein + (stijgen / stijgsnelheid + dalen / daalsnelheid)/2

GPS bestand geselecteerde deel Noaberpad

De GPS bestanden (.gpx) zijn te gebruiken met een smartphone of een GPS-toestel.
Download het gpx bestand met de track en de POI's:
Download track en POI's

Info geselecteerde punt(en)

Startpunt: Bad Nieuweschans
Afstand op het Noaberpad vanaf Bad Nieuweschans 0 km
Afstand vanaf Noaberpad 0,08 km
Kleef 412 km
Type: Station
Hoogte: -1 m

Eindpunt: Ter Apel
Afstand op het Noaberpad vanaf Bad Nieuweschans 86 km
Afstand vanaf Noaberpad 0,95 km
Kleef 326 km
Type: Plaats
Hoogte: 13 m

Noaberpad

Het Noaberpad (LAW 10) is een 411 km lange lange afstand wandelroute. De route loopt van Bad Nieuweschans in Groningen naar Kleef in Duitsland. Daarbij gaat het door provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland en door Duitsland. In Bad Nieuweschans sluit het pad aan op het Nederlands Kustpad (onderdeel van de E9). In Kleef sluit het aan op het Grote Rivierenpad (onderdeel van de E8).
De totale lengte van de route is 430kmNoaberpad van zuid naar noord

In andere talen

Toelichting bij de kaart en de tabel

De track van het Noaberpad is gebaseerd op gegevens van de website Waymarkedtrails. Waymarkedtrails haalt de gegevens weer van Openstreetmap.org.
De route van het Noaberpad is op 20 mei 2020 gedownload van Waymarkedtrails. De meeste recente versie van de route is te zien op Waymarkedtrails en Openstreetmap.
Noaberpad waymarkedtrails.org openstreetmap.org
Hoogtes zijn toegevoegd aan de routes en de POI met de website gpsvisualizer.com.

De exacte locaties van plaatsen is gebaseerd op de locaties die Openstreetmap.org of Google Maps geeft. Meestal is dit ergens in het centrum van de plaats.

De afstanden in de tabel en op de kaart zijn een benadering!! Dit komt door dat de werkelijke routes vanaf het Noaberpad naar de POI niet zijn opgenomen.
De afstand van een Point Of Interest (POI) tot het Noaberpad is de kortste afstand tot het Noaberpad in een directe lijn.

De afstanden tussen twee POI's (punt 1 en punt 2) is als volgt berekend:
Totale afstand = Afstand punt 1 tot dichtsbijzijnde punt op het Noaberpad + Afstand punt 2 tot dichtsbijzijnde punt op het Noaberpad + Afstand tussen de twee dichtsbijzijnde punten op het Noaberpad

Als de punten 1 en 2 dicht bij het Noaberpad liggen is de berekende afstand meestal een goede benadering.
Als een van de twee punten verder van het Noaberpad ligt kan de werkelijke afstand (sterk) afwijken van de berekende afstand.

Geadviseerd wordt om de route van een beginpunt naar het Noaberpad en van het Noaberpad naar het eindpunt van een etappe te controleren! Dit kan b.v. door in te zoomen op de kaart en te controleren of er een weg of pad loopt vanaf het beginpunt naar het Noaberpad en vanaf het Noaberpad naar het eindpunt.

De route van het Noaberpad is van verschillende bronnen afkomstig en bevat soms fouten. Ook de opgenomen POI's kunnen fouten bevatten! Probeer voor het lopen van de route de gegevens te controleren!

Contact:

Voor meer informatie over deze website bezoek de info pagina.
Of kijk op de Facebook pagina van longdistancepaths.eu.