POI's
Routekaart
Hoogteprofiel
Geselecteerde deel
GPS-bestand
Andere delen van het Maarten van Rossumpad
Toelichting
Overzichtskaart Maarten van Rossumpad
Reizen
Lange Afstand Wandelroutes (LAW's)
Streekpaden
Andere wandelroutes
Deutsch
English

Maarten van Rossumpad van Wageningen tot Zaltbommel (83km)

Routekaart, Points of Interest, hoogteprofiel en GPS-bestand

Voor het plannen van wandelingen over het Maarten van Rossumpad. Met de verschillende functies op deze pagina kunnen deeltrajecten van het Maarten van Rossumpad worden geselecteerd en afstanden bepaald.

POI's Maarten van Rossumpad van Wageningen tot Zaltbommel

Route in de richting van Den Bosch

- Klik op de naam van een punt in de tabel voor een datailkaart en meer informatie.
- Of selecteer op de kaart een eigen start- en eindpunt.
- Of selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en druk op de knop met het start- en het eindpunt onder de tabel.
- Meer opties zie de tekst onder de tabel.

Selecteer de in de tabel weer te geven POI

Andere delen van het Maarten van Rossumpad

Etappe

Van / Naar Afstand tot de route Afstand over de route
Wageningen (Plaats)
1,5
km
Zaltbommel (Plaats)
0,5
km
80,6
km
Totaal etappe
82,5
km
Stijgen(m):
Afdalen(m):

Hieronder nog 2 alternatieve selectiemethoden:
1. Selecteer een startpunt in de tabel en vul hier het aantal km's vanaf het startpunt in: km en klik op de knop:
Startkms
2. Selecteer een startpunt op basis van km's vanaf Den Bosch en het aantal km's vanaf het startpunt:
Startpunt: km. Km's vanaf startpunt: km en klik op de knop:
Met deze laatste selectiemethode kan exact elke gewenste etappe worden weergegeven.

Kaart geselecteerde deel Maarten van Rossumpad

De route van het Maarten van Rossumpad wordt in rood weergegeven. De kortste directe verbindingen tussen het Maarten van Rossumpad en het start- en eindpunt wordt in blauw weergegeven. Deze directe verbindingen zijn mogelijk niet beloopbaar!

Dubbelklik op op een locatie op de kaart (in de buurt van het Maarten van Rossumpad) voor een nieuw beginpunt van de route. Of klik op de knop voor de route vanaf de

Accepteer functionele cookies om de kaart weer te geven

Hoogteprofiel Maarten van Rossumpad vanaf Wageningen


Het hoogteprofiel geeft de hoogtes van het start- en eindpunt en de verbindingen naar de route niet weer!
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor er mogelijk meer hoogteverschillen te zien zijn in het hoogteprofiel dan er in werkelijkheid zijn.

Geselecteerde deel Maarten van Rossumpad Route van Wageningen (Plaats) naar Zaltbommel (Plaats)


Kortste afstand van Wageningen naar het Maarten van Rossumpad: 1,45 km
Lengte van het weergegeven deel van het Maarten van Rossumpad: 80,6 km
Kortste afstand vanaf het Maarten van Rossumpad naar Zaltbommel: 0,51 km
Totale afstand Wageningen - Zaltbommel circa 82,5 km


Hoogteverschil
567 m stijgen / 573 m dalen
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor de hier weergegeven totale stijging en daling (veel) te hoog kunnen zijn.
De hoogteverschillen op de routes van het startpunt naar de wandelroute en van de wandelroute naar het eindpunt zijn niet mee genomen in de totalen!


Berekenen wandeltijd
Snelheid op vlak terrein km/h
Stijgsnelheid m/h
Daalsnelheid m/h
De voor de berekening te gebruiken snelheden zijn aan te passen.


De berekening is een benadering. De werkelijke looptijd verschilt per persoon en is ook afhankelijk van het terrein en de weersomstandigheden.
De gebruikte formule voor de berekening van de wandeltijd: Wandeltijd = afstand / snelheidopvlakterrein + (stijgen / stijgsnelheid + dalen / daalsnelheid)/2

GPS bestand geselecteerde deel Maarten van Rossumpad

De GPS bestanden (.gpx) zijn te gebruiken met een smartphone of een GPS-toestel.
Download het gpx bestand met de track en de POI's:
Download track en POI's

Info geselecteerde punten

Maarten van Rossumpad

De totale lengte van de route is 390kmMaarten van Rossumpad van noord naar zuidIn andere talen

Toelichting bij de kaart en de tabel

De track van het Maarten van Rossumpad is gebaseerd op gegevens van de website Waymarkedtrails. Waymarkedtrails haalt de gegevens weer van Openstreetmap.org.
De meeste recente versie van de route is te zien op Waymarkedtrails en Openstreetmap. De route van het Maarten van Rossumpad is op 29 juni 2022 gedownload van Waymarkedtrails.
Maarten van Rossumpad waymarkedtrails.org openstreetmap.org
Hoogtes zijn toegevoegd aan de routes en de POI met de website gpsvisualizer.com.

De exacte locaties van plaatsen zijn gebaseerd op de locaties die Openstreetmap.org geeft. Meestal is dit ergens in het centrum van de plaats.

De afstanden in de tabel en op de kaart zijn een benadering!! Dit komt door dat de werkelijke routes vanaf het Maarten van Rossumpad naar de POI niet zijn opgenomen.
De afstand van een Point Of Interest (POI) tot het Maarten van Rossumpad is de kortste afstand tot het Maarten van Rossumpad in een directe lijn.

De afstanden tussen twee POI's (punt 1 en punt 2) is als volgt berekend:
Totale afstand = Afstand punt 1 tot dichtsbijzijnde punt op het Maarten van Rossumpad + Afstand punt 2 tot dichtsbijzijnde punt op het Maarten van Rossumpad + Afstand tussen de twee dichtsbijzijnde punten op het Maarten van Rossumpad

Als de punten 1 en 2 dicht bij het Maarten van Rossumpad liggen is de berekende afstand meestal een goede benadering.
Als een van de twee punten verder van het Maarten van Rossumpad ligt kan de werkelijke afstand (sterk) afwijken van de berekende afstand.

Geadviseerd wordt om de route van een beginpunt naar het Maarten van Rossumpad en van het Maarten van Rossumpad naar het eindpunt van een etappe te controleren! Dit kan b.v. door in te zoomen op de kaart en te controleren of er een weg of pad loopt vanaf het beginpunt naar het Maarten van Rossumpad en vanaf het Maarten van Rossumpad naar het eindpunt.

De route van het Maarten van Rossumpad bevat soms fouten. Ook de opgenomen POI's kunnen fouten bevatten! Probeer voor het lopen van de route de gegevens te controleren!
Andere bronnen voor de routeData routes and POI by OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 2.0 license.

Contact:

Voor meer informatie over deze website bezoek de info pagina.
Of kijk op de Facebook pagina van longdistancepaths.eu.