POI's
Routekaart
Hoogteprofiel
Geselecteerde deel
GPS-bestand
Andere delen van het Hertogenpad
Toelichting
Overzichtskaart Hertogenpad
Reizen
Lange Afstand Wandelroutes (LAW's)
Streekpaden
Andere wandelroutes
Deutsch
English

Hertogenpad van Breda tot 's-Hertogenbosch (65km)

Routekaart, Points of Interest, hoogteprofiel en GPS-bestand

Voor het plannen van wandelingen over het Hertogenpad. Met de verschillende functies op deze pagina kunnen deeltrajecten van het Hertogenpad worden geselecteerd en afstanden bepaald.

POI's Hertogenpad van Breda tot 's-Hertogenbosch

- Klik op de naam van een punt in de tabel voor een datailkaart en meer informatie.
- Of selecteer op de kaart een eigen start- en eindpunt.
- Of selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en druk op de knop met het start- en het eindpunt onder de tabel.
- Meer opties zie de tekst onder de tabel.

Selecteer de in de tabel weer te geven POI

Andere delen van het Hertogenpad

Etappe

Van / Naar Afstand tot de route Afstand over de route
Breda (Stad)
0,1
km
's-Hertogenbosch (Stad)
0,0
km
64,5
km
Totaal etappe
64,7
km
Stijgen(m):
Afdalen(m):

Hieronder nog 2 alternatieve selectiemethoden:
1. Selecteer een startpunt in de tabel en vul hier het aantal km's vanaf het startpunt in: km en klik op de knop:
Startkms
2. Selecteer een startpunt op basis van km's vanaf Breda en het aantal km's vanaf het startpunt:
Startpunt: km. Km's vanaf startpunt: km en klik op de knop:
Met deze laatste selectiemethode kan exact elke gewenste etappe worden weergegeven.

Kaart geselecteerde deel Hertogenpad

De route van het Hertogenpad wordt in rood weergegeven. De kortste directe verbindingen tussen het Hertogenpad en het start- en eindpunt wordt in blauw weergegeven. Deze directe verbindingen zijn mogelijk niet beloopbaar!

Dubbelklik op op een locatie op de kaart (in de buurt van het Hertogenpad) voor een nieuw beginpunt van de route. Of klik op de knop voor de route vanaf de

Accepteer functionele cookies om de kaart weer te geven

Hoogteprofiel Hertogenpad vanaf Breda


Het hoogteprofiel geeft de hoogtes van het start- en eindpunt en de verbindingen naar de route niet weer!
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor er mogelijk meer hoogteverschillen te zien zijn in het hoogteprofiel dan er in werkelijkheid zijn.

Geselecteerde deel Hertogenpad Route van Breda (Stad) naar 's-Hertogenbosch (Stad)


Kortste afstand van Breda naar het Hertogenpad: 0,08 km
Lengte van het weergegeven deel van het Hertogenpad: 64,5 km
Kortste afstand vanaf het Hertogenpad naar 's-Hertogenbosch: 0,04 km
Totale afstand Breda - 's-Hertogenbosch circa 64,7 km


Hoogteverschil
309 m stijgen / 306 m dalen
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor de hier weergegeven totale stijging en daling (veel) te hoog kunnen zijn.
De hoogteverschillen op de routes van het startpunt naar de wandelroute en van de wandelroute naar het eindpunt zijn niet mee genomen in de totalen!


Berekenen wandeltijd
Snelheid op vlak terrein km/h
Stijgsnelheid m/h
Daalsnelheid m/h
De voor de berekening te gebruiken snelheden zijn aan te passen.


De berekening is een benadering. De werkelijke looptijd verschilt per persoon en is ook afhankelijk van het terrein en de weersomstandigheden.
De gebruikte formule voor de berekening van de wandeltijd: Wandeltijd = afstand / snelheidopvlakterrein + (stijgen / stijgsnelheid + dalen / daalsnelheid)/2

GPS bestand geselecteerde deel Hertogenpad

De GPS bestanden (.gpx) zijn te gebruiken met een smartphone of een GPS-toestel.
Download het gpx bestand met de track en de POI's:
Download track en POI's

Info geselecteerde punten

Hertogenpad

De totale lengte van de route is 235kmHertogenpad van oost naar westIn andere talen

Toelichting bij de kaart en de tabel

De track van het Hertogenpad is gebaseerd op gegevens van de website Waymarkedtrails. Waymarkedtrails haalt de gegevens weer van Openstreetmap.org.
De meeste recente versie van de route is te zien op Waymarkedtrails en Openstreetmap. De route van het Hertogenpad is op 29 juni 2022 gedownload van Waymarkedtrails.
Hertogenpad waymarkedtrails.org openstreetmap.org
Hoogtes zijn toegevoegd aan de routes en de POI met de website gpsvisualizer.com.

De exacte locaties van plaatsen zijn gebaseerd op de locaties die Openstreetmap.org geeft. Meestal is dit ergens in het centrum van de plaats.

De afstanden in de tabel en op de kaart zijn een benadering!! Dit komt door dat de werkelijke routes vanaf het Hertogenpad naar de POI niet zijn opgenomen.
De afstand van een Point Of Interest (POI) tot het Hertogenpad is de kortste afstand tot het Hertogenpad in een directe lijn.

De afstanden tussen twee POI's (punt 1 en punt 2) is als volgt berekend:
Totale afstand = Afstand punt 1 tot dichtsbijzijnde punt op het Hertogenpad + Afstand punt 2 tot dichtsbijzijnde punt op het Hertogenpad + Afstand tussen de twee dichtsbijzijnde punten op het Hertogenpad

Als de punten 1 en 2 dicht bij het Hertogenpad liggen is de berekende afstand meestal een goede benadering.
Als een van de twee punten verder van het Hertogenpad ligt kan de werkelijke afstand (sterk) afwijken van de berekende afstand.

Geadviseerd wordt om de route van een beginpunt naar het Hertogenpad en van het Hertogenpad naar het eindpunt van een etappe te controleren! Dit kan b.v. door in te zoomen op de kaart en te controleren of er een weg of pad loopt vanaf het beginpunt naar het Hertogenpad en vanaf het Hertogenpad naar het eindpunt.

De route van het Hertogenpad bevat soms fouten. Ook de opgenomen POI's kunnen fouten bevatten! Probeer voor het lopen van de route de gegevens te controleren!
Andere bronnen voor de routeData routes and POI by OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 2.0 license.

Contact:

Voor meer informatie over deze website bezoek de info pagina.
Of kijk op de Facebook pagina van longdistancepaths.eu.