POI's
Routekaart
Hoogteprofiel
Geselecteerde deel
GPS-bestand
Andere delen van het Grote Rivierenpad
Toelichting
Overzichtskaart Grote Rivierenpad
Lange Afstand Wandelroutes (LAW's)
Streekpaden
Andere wandelroutes
Deutsch
English

Grote Rivierenpad van Brielle tot Station Hoek van Holland Haven (36,1km)

Routekaart, Points of Interest, hoogteprofiel en GPS-bestand

Voor het plannen van wandelingen over het Grote Rivierenpad. Met de verschillende functies op deze pagina kunnen deeltrajecten van het Grote Rivierenpad worden geselecteerd en afstanden bepaald.

POI's Grote Rivierenpad van Brielle tot Station Hoek van Holland Haven

Route in de richting van Hoek van Holland

- Klik op de naam van een punt in de tabel voor een datailkaart en meer informatie.
- Of selecteer op de kaart een eigen start- en eindpunt.
- Of selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en druk op de knop 'Starteindpunt' onder de tabel.
- Meer opties zie de tekst onder de tabel.

Bushaltes Overnachtingsadressen
Start Einde Naam Type Afstand vanaf Brielle (km bij benadering) Kortste afstand tot Grote Rivierenpad (km)
Brielle
Plaats 0,0 2,78
Rozenburg
Dorp 8,4 0,77
Station Maassluis
Station 9,3 0,25
Maassluis
Plaats 10,1 0,54
Maasland
Dorp 12,5 0,10
Maasdijk
Dorp 19,2 1,72
Heenweg
Dorp 27,1 0,81
Station Hoek van Holland Strand
Station 35,4 0,35
Station Hoek van Holland Haven
Station 36,1 0,11
Hoek van Holland
Plaats 36,3 0,32
Andere delen van het Grote Rivierenpad
Selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en klik op de knop:

Hieronder nog 2 alternatieve selectiemethoden:
1. Selecteer een startpunt in de tabel en vul hier het aantal km's vanaf het startpunt in: km en klik op de knop:
2. Selecteer een startpunt op basis van km's vanaf Hoek van Holland en het aantal km's vanaf het startpunt:
Startpunt: km. Km's vanaf startpunt: km en klik op de knop:
Met deze laatste selectiemethode kan exact elke gewenste etappe worden weergegeven. (Huidige weergave: startpunt 33,20 km eindpunt 0,00 km)

Kaart geselecteerde deel Grote Rivierenpad

De route van het Grote Rivierenpad wordt in rood weergegeven. De kortste directe verbindingen tussen het Grote Rivierenpad en het start- en eindpunt wordt in blauw weergegeven. Deze directe verbindingen zijn mogelijk niet beloopbaar!

Dubbelklik op op een locatie op de kaart (in de buurt van het Grote Rivierenpad) voor een nieuw beginpunt van de route. Of klik op de knop voor de route vanaf de

Accepteer functionele cookies om de kaart weer te geven

Hoogteprofiel Grote Rivierenpad vanaf Brielle


Het hoogteprofiel geeft de hoogtes van het start- en eindpunt en de verbindingen naar de route niet weer!
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor er mogelijk meer hoogteverschillen te zien zijn in het hoogteprofiel dan er in werkelijkheid zijn.

Geselecteerde deel Grote Rivierenpad

Route van Brielle (Plaats) naar Station Hoek van Holland Haven (Station)
Kortste afstand van Brielle naar het Grote Rivierenpad: 2,78 km
Lengte van het weergegeven deel van het Grote Rivierenpad: 33,2 km
Kortste afstand vanaf het Grote Rivierenpad naar Station Hoek van Holland Haven: 0,11 km
Totale afstand Brielle - Station Hoek van Holland Haven circa 36,1 km

Hoogteverschil
193 m stijgen / 196 m dalen
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor de hier weergegeven totale stijging en daling (veel) te hoog kunnen zijn.
De hoogteverschillen op de routes van het startpunt naar de wandelroute en van de wandelroute naar het eindpunt zijn niet mee genomen in de totalen!

Berekenen wandeltijd
Snelheid op vlak terrein km/h
Stijgsnelheid m/h
Daalsnelheid m/h
De voor de berekening te gebruiken snelheden zijn aan te passen.


De berekening is een benadering. De werkelijke looptijd verschilt per persoon en is ook afhankelijk van het terrein en de weersomstandigheden.
De gebruikte formule voor de berekening van de wandeltijd: Wandeltijd = afstand / snelheidopvlakterrein + (stijgen / stijgsnelheid + dalen / daalsnelheid)/2

GPS bestand geselecteerde deel Grote Rivierenpad

De GPS bestanden (.gpx) zijn te gebruiken met een smartphone of een GPS-toestel.
Download het gpx bestand met de track en de POI's:
Download track en POI's

Info geselecteerde punt(en)

Startpunt: Brielle
Afstand op het Grote Rivierenpad vanaf Hoek van Holland 33 km
Afstand vanaf Grote Rivierenpad 2,78 km
Kleve 248 km
Type: Plaats
Hoogte: 4 m

Eindpunt: Station Hoek van Holland Haven
Afstand op het Grote Rivierenpad vanaf Hoek van Holland 0 km
Afstand vanaf Grote Rivierenpad 0,11 km
Kleve 281 km
Type: Station
Hoogte: 7 m

Grote Rivierenpad

Het Grote Rivierenpad (LAW6) is een Lange-Afstand-Wandelpad (LAW). Op deze website is de hoofdroute opgenomen. De varianten zijn te vinden op
Waymarkedtrails. De route wordt beheerd door Wandelnet.
De totale lengte van de route is 281kmGrote Rivierenpad van oost naar west

In andere talen

Toelichting bij de kaart en de tabel

De track van het Grote Rivierenpad is gebaseerd op gegevens van de website Waymarkedtrails. Waymarkedtrails haalt de gegevens weer van Openstreetmap.org.
De meeste recente versie van de route is te zien op Waymarkedtrails en Openstreetmap. De route van het Grote Rivierenpad is op 28 oktober 2021 gedownload van Waymarkedtrails.
Grote Rivierenpad waymarkedtrails.org openstreetmap.org
Hoogtes zijn toegevoegd aan de routes en de POI met de website gpsvisualizer.com.

De exacte locaties van plaatsen zijn gebaseerd op de locaties die Openstreetmap.org geeft. Meestal is dit ergens in het centrum van de plaats.

De afstanden in de tabel en op de kaart zijn een benadering!! Dit komt door dat de werkelijke routes vanaf het Grote Rivierenpad naar de POI niet zijn opgenomen.
De afstand van een Point Of Interest (POI) tot het Grote Rivierenpad is de kortste afstand tot het Grote Rivierenpad in een directe lijn.

De afstanden tussen twee POI's (punt 1 en punt 2) is als volgt berekend:
Totale afstand = Afstand punt 1 tot dichtsbijzijnde punt op het Grote Rivierenpad + Afstand punt 2 tot dichtsbijzijnde punt op het Grote Rivierenpad + Afstand tussen de twee dichtsbijzijnde punten op het Grote Rivierenpad

Als de punten 1 en 2 dicht bij het Grote Rivierenpad liggen is de berekende afstand meestal een goede benadering.
Als een van de twee punten verder van het Grote Rivierenpad ligt kan de werkelijke afstand (sterk) afwijken van de berekende afstand.

Geadviseerd wordt om de route van een beginpunt naar het Grote Rivierenpad en van het Grote Rivierenpad naar het eindpunt van een etappe te controleren! Dit kan b.v. door in te zoomen op de kaart en te controleren of er een weg of pad loopt vanaf het beginpunt naar het Grote Rivierenpad en vanaf het Grote Rivierenpad naar het eindpunt.

De route van het Grote Rivierenpad bevat soms fouten. Ook de opgenomen POI's kunnen fouten bevatten! Probeer voor het lopen van de route de gegevens te controleren!
Andere bronnen voor de routeData routes and POI by OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 2.0 license.

Contact:

Voor meer informatie over deze website bezoek de info pagina.
Of kijk op de Facebook pagina van longdistancepaths.eu.