POI's
Routekaart
Hoogteprofiel
Geselecteerde deel
GPS-bestand
Andere delen van het Groot Frieslandpad
Toelichting
Overzichtskaart Groot Frieslandpad
Lange Afstand Wandelroutes (LAW's)
Streekpaden
Andere wandelroutes
Deutsch
English

Groot Frieslandpad van Sneek tot Stavoren (45,1km)

Routekaart, Points of Interest, hoogteprofiel en GPS-bestand

Voor het plannen van wandelingen over het Groot Frieslandpad. Met de verschillende functies op deze pagina kunnen deeltrajecten van het Groot Frieslandpad worden geselecteerd en afstanden bepaald.

POI's Groot Frieslandpad van Sneek tot Stavoren

Route in de richting van Bergen aan Zee

- Klik op de naam van een punt in de tabel voor een datailkaart en meer informatie.
- Of selecteer op de kaart een eigen start- en eindpunt.
- Of selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en druk op de knop 'Starteindpunt' onder de tabel.
- Meer opties zie de tekst onder de tabel.

Bushaltes Overnachtingsadressen
Start Einde Naam Type Afstand vanaf Sneek (km bij benadering) Kortste afstand tot Groot Frieslandpad (km) Website
Sneek Station 0,0 0,04
Ysbrechtum
Dorp 2,9 1,47
IJlst
Dorp 5,9 0,02
IJlst
Station 6,9 0,33
Oosthem
Dorp 8,8 0,01
Abbega
Dorp 12,8 0,07
Westhem
Dorp 14,7 0,23
Blauwhuis
Dorp 15,9 0,01
Wolsum
Dorp 17,6 1,73
Greonterp
Dorp 17,3 0,00
Parrega
Dorp 20,0 2,71
Hieslum
Dorp 23,4 1,60
Workum
Station 27,6 0,99
Ferwoude
Dorp 30,6 2,70
Workum
Dorp 28,8 0,29
Hindeloopen
Station 33,7 0,46
Hindeloopen
Dorp 34,9 0,10
Koudum-Molkwerum
Station 40,1 0,72
Molkwerum
Dorp 40,5 0,03
Warns
Dorp 42,5 1,39
Stavoren
Station 45,1 0,06
Stavoren
Dorp 45,4 0,40
Andere delen van het Groot Frieslandpad
Selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en klik op de knop:

Hieronder nog 2 alternatieve selectiemethoden:
1. Selecteer een startpunt in de tabel en vul hier het aantal km's vanaf het startpunt in: km en klik op de knop:
2. Selecteer een startpunt op basis van km's vanaf Bergen aan Zee en het aantal km's vanaf het startpunt:
Startpunt: km. Km's vanaf startpunt: km en klik op de knop:
Met deze laatste selectiemethode kan exact elke gewenste etappe worden weergegeven. (Huidige weergave: startpunt 136,03 km eindpunt 91,07 km)

Kaart geselecteerde deel Groot Frieslandpad

De route van het Groot Frieslandpad wordt in rood weergegeven. De kortste directe verbindingen tussen het Groot Frieslandpad en het start- en eindpunt wordt in blauw weergegeven. Deze directe verbindingen zijn mogelijk niet beloopbaar!

Dubbelklik op op een locatie op de kaart (in de buurt van het Groot Frieslandpad) voor een nieuw beginpunt van de route. Of klik op de knop voor de route vanaf de

Accepteer functionele cookies om de kaart weer te geven

Hoogteprofiel Groot Frieslandpad vanaf Sneek


Het hoogteprofiel geeft de hoogtes van het start- en eindpunt en de verbindingen naar de route niet weer!
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor er mogelijk meer hoogteverschillen te zien zijn in het hoogteprofiel dan er in werkelijkheid zijn.

Geselecteerde deel Groot Frieslandpad

Route van Sneek (Station) naar Stavoren (Station)
Kortste afstand van Sneek naar het Groot Frieslandpad: 0,04 km
Lengte van het weergegeven deel van het Groot Frieslandpad: 45,0 km
Kortste afstand vanaf het Groot Frieslandpad naar Stavoren: 0,06 km
Totale afstand Sneek - Stavoren circa 45,1 km

Hoogteverschil
185 m stijgen / 185 m dalen
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor de hier weergegeven totale stijging en daling (veel) te hoog kan zijn.
De hoogteverschillen op de routes van het startpunt naar de wandelroute en van de wandelroute naar het eindpunt zijn niet mee genomen in de totalen!

Berekenen wandeltijd
Snelheid op vlak terrein km/h
Stijgsnelheid m/h
Daalsnelheid m/h
De voor de berekening te gebruiken snelheden zijn aan te passen.


De berekening is een benadering. De werkelijke looptijd verschilt per persoon en is ook afhankelijk van het terrein en de weersomstandigheden.
De gebruikte formule voor de berekening van de wandeltijd: Wandeltijd = afstand / snelheidopvlakterrein + (stijgen / stijgsnelheid + dalen / daalsnelheid)/2

GPS bestand geselecteerde deel Groot Frieslandpad

De GPS bestanden (.gpx) zijn te gebruiken met een smartphone of een GPS-toestel.
Download het gpx bestand met de track en de POI's:
Download track en POI's

Info geselecteerde punt(en)

Startpunt: Sneek
Afstand op het Groot Frieslandpad vanaf Bergen aan Zee 136 km
Afstand vanaf Groot Frieslandpad 0,04 km
Leer 225 km
Type: Station
Hoogte: 1 m

Eindpunt: Stavoren
Afstand op het Groot Frieslandpad vanaf Bergen aan Zee 91 km
Afstand vanaf Groot Frieslandpad 0,06 km
Leer 270 km
Type: Station
Hoogte: 1 m

Groot Frieslandpad

De totale lengte van de route is 361kmGroot Frieslandpad van oost naar west

In andere talen

Toelichting bij de kaart en de tabel

De track van het Groot Frieslandpad is gebaseerd op gegevens van de website Waymarkedtrails. Waymarkedtrails haalt de gegevens weer van Openstreetmap.org.
De meeste recente versie van de route is te zien op Waymarkedtrails en Openstreetmap. De route van het Groot Frieslandpad is op 24 juni 2020 gedownload van Waymarkedtrails.
Groot Frieslandpad waymarkedtrails.org openstreetmap.org
Hoogtes zijn toegevoegd aan de routes en de POI met de website gpsvisualizer.com.

De exacte locaties van plaatsen is gebaseerd op de locaties die Openstreetmap.org geeft. Meestal is dit ergens in het centrum van de plaats.

De afstanden in de tabel en op de kaart zijn een benadering!! Dit komt door dat de werkelijke routes vanaf het Groot Frieslandpad naar de POI niet zijn opgenomen.
De afstand van een Point Of Interest (POI) tot het Groot Frieslandpad is de kortste afstand tot het Groot Frieslandpad in een directe lijn.

De afstanden tussen twee POI's (punt 1 en punt 2) is als volgt berekend:
Totale afstand = Afstand punt 1 tot dichtsbijzijnde punt op het Groot Frieslandpad + Afstand punt 2 tot dichtsbijzijnde punt op het Groot Frieslandpad + Afstand tussen de twee dichtsbijzijnde punten op het Groot Frieslandpad

Als de punten 1 en 2 dicht bij het Groot Frieslandpad liggen is de berekende afstand meestal een goede benadering.
Als een van de twee punten verder van het Groot Frieslandpad ligt kan de werkelijke afstand (sterk) afwijken van de berekende afstand.

Geadviseerd wordt om de route van een beginpunt naar het Groot Frieslandpad en van het Groot Frieslandpad naar het eindpunt van een etappe te controleren! Dit kan b.v. door in te zoomen op de kaart en te controleren of er een weg of pad loopt vanaf het beginpunt naar het Groot Frieslandpad en vanaf het Groot Frieslandpad naar het eindpunt.

De route van het Groot Frieslandpad bevat soms fouten. Ook de opgenomen POI's kunnen fouten bevatten! Probeer voor het lopen van de route de gegevens te controleren!
Data routes and POI by OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 2.0 license.

Contact:

Voor meer informatie over deze website bezoek de info pagina.
Of kijk op de Facebook pagina van longdistancepaths.eu.