POI's
Routekaart
Geselecteerde deel
GPS-bestand
Andere delen van de GR5
Toelichting
Overzichtskaart GR5
Andere wandelroutes
Deutsch
English

Lange afstand wandelroute GR5 van Grens België - Luxemburg tot Grens Luxemburg - Duitsland

Routekaart, Points of Interest, hoogteprofiel en GPS-bestand

Voor het plannen van wandelingen over de GR5. Met de verschillende functies op deze pagina kunnen deeltrajecten van de GR5 worden geselecteerd en afstanden bepaald.

POI's GR5 van Grens België - Luxemburg tot Grens Luxemburg - Duitsland

- Klik op de naam van een punt in de tabel voor een datailkaart en meer informatie.
- Of selecteer op de kaart een eigen start- en eindpunt.
- Of selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en druk op de knop 'Starteindpunt' onder de tabel.
- Meer opties zie de tekst onder de tabel.

Start Einde Naam Type Afstand vanaf Grens België - Luxemburg (km bij benadering) Kortste afstand tot GR5 (km) Website
Grens België - Luxemburg
Grens 0,0 0,00
Hotels Grens België - Luxemburg
Dasburg
Plaats 14,8 0,53
Hotels Dasburg
Kounenhaff (Eisenbach)
Plaats 20,9 0,43
Hotels Kounenhaff (Eisenbach)
Stolzembourg (Putscheid)
Plaats 32,7 0,01
Hotels Stolzembourg (Putscheid)
Vianden
Plaats 42,2 0,00
Hotels Vianden
Bëttel
Plaats 46,5 0,02
Hotels Bëttel
Gilsdorf
Plaats 57,6 0,07
Hotels Gilsdorf
Station Diekirch
Station 59,7 1,74
Hotels Station Diekirch
Eppeldorf
Plaats 67,1 0,04
Hotels Eppeldorf
Beaufort
Plaats 74,1 0,43
Hotels Beaufort
Grundhof
Plaats 78,9 0,14
Hotels Grundhof
Berdorf
Plaats 83,4 0,42
Hotels Berdorf
Echternach
Plaats 89,6 0,20
Hotels Echternach
Rosport
Plaats 97,5 0,06
Hotels Rosport
Born
Plaats 106 0,19
Hotels Born
Station Wasserbillig
Station 117 0,05
Hotels Station Wasserbillig
Station Mertert
Station 120 0,09
Hotels Station Mertert
Station Manternach
Station 127 0,03
Hotels Station Manternach
Grevenmacher
Plaats 131 0,00
Hotels Grevenmacher
Bahnhof Wincheringen
Station 145 0,38
Hotels Bahnhof Wincheringen
Wormeldange
Plaats 145 0,12
Hotels Wormeldange
Remich
Plaats 156 0,10
Hotels Remich
Remerschen
Plaats 168 0,01
Hotels Remerschen
Schengen
Plaats 176 0,10
Hotels Schengen
Grens Luxemburg - Duitsland
Grens 176 0,05
Hotels Grens Luxemburg - Duitsland
Andere delen van de GR5
Selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en klik op de knop:

Hieronder nog 2 alternatieve selectiemethoden:
1. Selecteer een startpunt in de tabel en vul hier het aantal km's vanaf het startpunt in: km en klik op de knop:
2. Selecteer een startpunt op basis van km's vanaf Hoek van Holland en het aantal km's vanaf het startpunt:
Startpunt: km. Km's vanaf startpunt: km en klik op de knop:
Met deze laatste selectiemethode kan exact elke gewenste etappe worden weergegeven. (Huidige weergave: startpunt 519.49 km eindpunt 695.15 km)

Kaart geselecteerde deel GR5

De route van de GR5 wordt in rood weergegeven. De kortste directe verbindingen tussen de GR5 en het start- en eindpunt wordt in blauw weergegeven. Deze directe verbindingen zijn mogelijk niet beloopbaar!

Dubbelklik op op een locatie op de kaart (in de buurt van de GR5) voor een nieuw beginpunt van de route. Of klik op de knop voor de route vanaf de

Selecteer een traject van maximaal 100km voor het hoogste detailniveau van de route op de kaart. Dan wordt ook een hoogteprofiel weergegeven.

Geselecteerde deel GR5

Route van Grens België - Luxemburg (Grens) naar Grens Luxemburg - Duitsland (Grens)
Kortste afstand van Grens België - Luxemburg naar de GR5: 0,00 km
Lengte van het weergegeven deel van de GR5: 176 km
Kortste afstand vanaf de GR5 naar Grens Luxemburg - Duitsland: 0,05 km
Totale afstand Grens België - Luxemburg - Grens Luxemburg - Duitsland circa 176 km

Hoogteverschil
6.935 m stijgen / 7.116 m dalen
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor de hier weergegeven totale stijging en daling te hoog kan zijn.
De hoogteverschillen op de routes van het startpunt naar de wandelroute en van de wandelroute naar het eindpunt zijn niet mee genomen in de totalen!

Berekenen wandeltijd
Snelheid op vlak terrein km/h
Stijgsnelheid m/h
Daalsnelheid m/h
De voor de berekening te gebruiken snelheden zijn aan te passen.


De berekening is een benadering. De werkelijke looptijd verschilt per persoon en is ook afhankelijk van het terrein en de weersomstandigheden.
De gebruikte formule voor de berekening van de wandeltijd: Wandeltijd = afstand / snelheidopvlakterrein + (stijgen / stijgsnelheid + dalen / daalsnelheid)/2

GPS bestand geselecteerde deel GR5

De GPS bestanden (.gpx) zijn te gebruiken met een smartphone of een GPS-toestel.
Download het gpx bestand met de track en de POI's:
Download track en POI's

Info geselecteerde punt(en)

Startpunt: Grens België - Luxemburg
Afstand op de GR5 vanaf Hoek van Holland 519 km
Afstand vanaf GR5 0,00 km
Type: Grens
Hoogte: 321 m

Eindpunt: Grens Luxemburg - Duitsland
Afstand op de GR5 vanaf Hoek van Holland 695 km
Afstand vanaf GR5 0,05 km
Type: Grens
Hoogte: 142 m

Kaarten GR5 met POI's

De GR5 is een langeafstandswandelpad van Hoek van Holland naar Nice. De route loopt daarbij door Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland.

GR5 Benelux

GR5 van Luxemburg tot aan Meer van Genève

GR5 Grande Traversée des Alpes

In andere talen

Toelichting bij de kaart en de tabel

De route van de GR5 is gebasseerd op gegevens van Openstreetmap.org. De route is via waymarkedtrail.org verkregen.
De GR5 is onderdeel van de Europese wandelroute E2. Op openstreetmap.org en waymarkedtrails.org wordt de route daarom ook aangeduid met E2.
De meeste recente versie van de route is te zien op Waymarktedtrails (WT) en Openstreetmap (OSM). (Datum versie op deze website)
Nederland
WT OSM (7-1-2018)
België Vlaanderen WT OSM (7-1-2018)
België Wallonië WT OSM (7-1-2018)
Luxemburg WT OSM (7-1-2018)
Frankrijk Lorraine WT OSM (7-1-2018)
Frankrijk Alsace WT OSM (7-1-2018)
Frankrijk Jura WT OSM (7-1-2018)
Frankrijk Alpen Côte d'Azur WT OSM (7-1-2018)
Als je fouten constateert in de route op openstreetmap.org dan kun je deze zelf verbeteren. Handleiding verbeteren wandelroute op openstreetmap.org
Hoogtes zijn toegevoegd aan de tracks van Waymarkedtrails met de website gpsvisualizer.com.

De exacte locaties van plaatsen (Type Plaats) is gebaseerd op de locaties die Google Maps geeft. Meestal is dit ergens in het centrum van de plaats.

De afstanden in de tabel en op de kaart zijn een benadering!! Dit komt door dat de werkelijke routes vanaf de GR5 naar de POI niet zijn opgenomen.
De afstand van een Point Of Interest (POI) tot de GR5 is de kortste afstand tot de GR5 in een directe lijn.

De afstanden tussen twee POI's (punt 1 en punt 2) is als volgt berekend:
Totale afstand = Afstand punt 1 tot dichtsbijzijnde punt op de GR5 + Afstand punt 2 tot dichtsbijzijnde punt op de GR5 + Afstand tussen de twee dichtsbijzijnde punten op de GR5

Als de punten 1 en 2 dicht bij de GR5 liggen is de berekende afstand meestal een goede benadering.
Als een van de twee punten verder van de GR5 ligt kan de werkelijke afstand (sterk) afwijken van de berekende afstand.

Geadviseerd wordt om de route van een beginpunt naar de GR5 en van de GR5 naar het eindpunt van een etappe te controleren! Dit kan b.v. door in te zoomen op de kaart en te controleren of er een weg of pad loopt vanaf het beginpunt naar de GR5 en vanaf de GR5 naar het eindpunt.

De route van de GR5 is van verschillende bronnen afkomstig en bevat soms fouten. Ook de opgenomen POI's kunnen fouten bevatten! Probeer voor het lopen van de route de gegevens te controleren!

Links

- GR5 website

Contact:

Voor vragen of opmerkingen: email
Veel informatie is ook te verkrijgen via de Facebook groep van de GR5.