POI's
Routekaart
Hoogteprofiel
Geselecteerde deel
GPS-bestand
Andere delen van het Friese Woudenpad
Toelichting
Overzichtskaart Friese Woudenpad
Lange Afstand Wandelroutes (LAW's)
Andere wandelroutes
Deutsch
English

Friese Woudenpad van Beetsterzwaag tot Rottevalle (25,9km)

Routekaart, Points of Interest, hoogteprofiel en GPS-bestand

Voor het plannen van wandelingen over het Friese Woudenpad. Met de verschillende functies op deze pagina kunnen deeltrajecten van het Friese Woudenpad worden geselecteerd en afstanden bepaald.

POI's Friese Woudenpad van Beetsterzwaag tot Rottevalle

Route in de richting van Lauwersoog

- Klik op de naam van een punt in de tabel voor een datailkaart en meer informatie.
- Of selecteer op de kaart een eigen start- en eindpunt.
- Of selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en druk op de knop 'Starteindpunt' onder de tabel.
- Meer opties zie de tekst onder de tabel.

Bushaltes Overnachtingsadressen
Start Einde Naam Type Afstand vanaf Beetsterzwaag (km bij benadering) Kortste afstand tot Friese Woudenpad (km) Website
Beetsterzwaag
Dorp 0,0 0,17
Ureterp
Dorp 11,6 0,00
Drachtstercompagnie
Dorp 18,8 0,00
Houtigehage
Dorp 21,7 0,19
Boelenslaan
Dorp 23,2 0,96
Rottevalle
Dorp 25,9 0,15
Andere delen van het Friese Woudenpad
Selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en klik op de knop:

Hieronder nog 2 alternatieve selectiemethoden:
1. Selecteer een startpunt in de tabel en vul hier het aantal km's vanaf het startpunt in: km en klik op de knop:
2. Selecteer een startpunt op basis van km's vanaf Lauwersoog en het aantal km's vanaf het startpunt:
Startpunt: km. Km's vanaf startpunt: km en klik op de knop:
Met deze laatste selectiemethode kan exact elke gewenste etappe worden weergegeven. (Huidige weergave: startpunt 90,27 km eindpunt 64,72 km)

Kaart geselecteerde deel Friese Woudenpad

De route van het Friese Woudenpad wordt in rood weergegeven. De kortste directe verbindingen tussen het Friese Woudenpad en het start- en eindpunt wordt in blauw weergegeven. Deze directe verbindingen zijn mogelijk niet beloopbaar!

Dubbelklik op op een locatie op de kaart (in de buurt van het Friese Woudenpad) voor een nieuw beginpunt van de route. Of klik op de knop voor de route vanaf de

Accepteer functionele cookies om de kaart weer te geven

Hoogteprofiel Friese Woudenpad vanaf Beetsterzwaag


Het hoogteprofiel geeft de hoogtes van het start- en eindpunt en de verbindingen naar de route niet weer!
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor er mogelijk meer hoogteverschillen te zien zijn in het hoogteprofiel dan er in werkelijkheid zijn.

Geselecteerde deel Friese Woudenpad

Route van Beetsterzwaag (Dorp) naar Rottevalle (Dorp)
Kortste afstand van Beetsterzwaag naar het Friese Woudenpad: 0,17 km
Lengte van het weergegeven deel van het Friese Woudenpad: 25,6 km
Kortste afstand vanaf het Friese Woudenpad naar Rottevalle: 0,15 km
Totale afstand Beetsterzwaag - Rottevalle circa 25,9 km

Hoogteverschil
55 m stijgen / 55 m dalen
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor de hier weergegeven totale stijging en daling (veel) te hoog kan zijn.
De hoogteverschillen op de routes van het startpunt naar de wandelroute en van de wandelroute naar het eindpunt zijn niet mee genomen in de totalen!

Berekenen wandeltijd
Snelheid op vlak terrein km/h
Stijgsnelheid m/h
Daalsnelheid m/h
De voor de berekening te gebruiken snelheden zijn aan te passen.


De berekening is een benadering. De werkelijke looptijd verschilt per persoon en is ook afhankelijk van het terrein en de weersomstandigheden.
De gebruikte formule voor de berekening van de wandeltijd: Wandeltijd = afstand / snelheidopvlakterrein + (stijgen / stijgsnelheid + dalen / daalsnelheid)/2

GPS bestand geselecteerde deel Friese Woudenpad

De GPS bestanden (.gpx) zijn te gebruiken met een smartphone of een GPS-toestel.
Download het gpx bestand met de track en de POI's:
Download track en POI's

Info geselecteerde punt(en)

Startpunt: Beetsterzwaag
Afstand op het Friese Woudenpad vanaf Lauwersoog 90 km
Afstand vanaf Friese Woudenpad 0,17 km
Type: Dorp
Hoogte: 6 m

Eindpunt: Rottevalle
Afstand op het Friese Woudenpad vanaf Lauwersoog 65 km
Afstand vanaf Friese Woudenpad 0,15 km
Type: Dorp
Hoogte: 2 m

Friese Woudenpad

Het Friese Woudenpad (LAW1-1) is een Lange-Afstand-Wandelpad (LAW). Op deze website wordt de doorgaande hoofdroute weergegeven. Er zijn ook varianten. Deze varianten zijn o.a. te vinden op
waymarkedtrails.org. De route wordt beheerd door Wandelnet. Het Pionierspad (LAW1-2) is het vervolg van het Fries Woudenpad.
De totale lengte van de route is 147kmFriese Woudenpad van zuid naar noord

In andere talen

Toelichting bij de kaart en de tabel

De track van het Friese Woudenpad is gebaseerd op gegevens van de website Waymarkedtrails. Waymarkedtrails haalt de gegevens weer van Openstreetmap.org.
De meeste recente versie van de route is te zien op Waymarkedtrails en Openstreetmap. De route van het Friese Woudenpad is op 20 juni 2020 gedownload van Waymarkedtrails.
Friese Woudenpad waymarkedtrails.org openstreetmap.org
Hoogtes zijn toegevoegd aan de routes en de POI met de website gpsvisualizer.com.

De exacte locaties van plaatsen is gebaseerd op de locaties die Openstreetmap.org of Google Maps geeft. Meestal is dit ergens in het centrum van de plaats.

De afstanden in de tabel en op de kaart zijn een benadering!! Dit komt door dat de werkelijke routes vanaf het Friese Woudenpad naar de POI niet zijn opgenomen.
De afstand van een Point Of Interest (POI) tot het Friese Woudenpad is de kortste afstand tot het Friese Woudenpad in een directe lijn.

De afstanden tussen twee POI's (punt 1 en punt 2) is als volgt berekend:
Totale afstand = Afstand punt 1 tot dichtsbijzijnde punt op het Friese Woudenpad + Afstand punt 2 tot dichtsbijzijnde punt op het Friese Woudenpad + Afstand tussen de twee dichtsbijzijnde punten op het Friese Woudenpad

Als de punten 1 en 2 dicht bij het Friese Woudenpad liggen is de berekende afstand meestal een goede benadering.
Als een van de twee punten verder van het Friese Woudenpad ligt kan de werkelijke afstand (sterk) afwijken van de berekende afstand.

Geadviseerd wordt om de route van een beginpunt naar het Friese Woudenpad en van het Friese Woudenpad naar het eindpunt van een etappe te controleren! Dit kan b.v. door in te zoomen op de kaart en te controleren of er een weg of pad loopt vanaf het beginpunt naar het Friese Woudenpad en vanaf het Friese Woudenpad naar het eindpunt.

De route van het Friese Woudenpad is van verschillende bronnen afkomstig en bevat soms fouten. Ook de opgenomen POI's kunnen fouten bevatten! Probeer voor het lopen van de route de gegevens te controleren!

Contact:

Voor meer informatie over deze website bezoek de info pagina.
Of kijk op de Facebook pagina van longdistancepaths.eu.