POI's
Routekaart
Geselecteerde deel
GPS-bestand
Andere delen van de E2 UK
Toelichting
Overzichtskaart E2 UK
Reizen
Lange Afstand Wandelroutes (LAW's)
Streekpaden
Andere wandelroutes
Deutsch
English

E2 Schotland en Engeland (westelijke variant) van Wrotham tot Eton (129km)

Routekaart, Points of Interest, hoogteprofiel en GPS-bestand

Voor het plannen van wandelingen over de E2 UK. Met de verschillende functies op deze pagina kunnen deeltrajecten van de E2 UK worden geselecteerd en afstanden bepaald.

POI's E2 UK van Wrotham tot Eton

Route in de richting van Portpatrick

- Klik op de naam van een punt in de tabel voor een datailkaart en meer informatie.
- Of selecteer op de kaart een eigen start- en eindpunt.
- Of selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en druk op de knop met het start- en het eindpunt onder de tabel.
- Meer opties zie de tekst onder de tabel.

Selecteer de in de tabel weer te geven POI

Andere delen van de E2 UK

Etappe

Van / Naar Afstand tot de route Afstand over de route
Wrotham (Dorp)
0,3
km
Eton (Plaats)
0,2
km
128,6
km
Totaal etappe
129,1
km
Stijgen(m):
Afdalen(m):

Hieronder nog 2 alternatieve selectiemethoden:
1. Selecteer een startpunt in de tabel en vul hier het aantal km's vanaf het startpunt in: km en klik op de knop:
Startkms
2. Selecteer een startpunt op basis van km's vanaf Portpatrick en het aantal km's vanaf het startpunt:
Startpunt: km. Km's vanaf startpunt: km en klik op de knop:
Met deze laatste selectiemethode kan exact elke gewenste etappe worden weergegeven.

Kaart geselecteerde deel

De route van de wordt in rood weergegeven. De kortste directe verbindingen tussen de en het start- en eindpunt wordt in blauw weergegeven. Deze directe verbindingen zijn mogelijk niet beloopbaar!

Dubbelklik op op een locatie op de kaart (in de buurt van de ) voor een nieuw beginpunt van de route. Of klik op de knop voor de route vanaf de

Accepteer functionele cookies om de kaart weer te geven

Selecteer een traject van maximaal 100km voor het hoogste detailniveau van de route op de kaart. Dan wordt ook een hoogteprofiel weergegeven.

Geselecteerde deel Route van Wrotham (Dorp) naar Eton (Plaats)


Kortste afstand van Wrotham naar de : 0,27 km
Lengte van het weergegeven deel van de : 129 km
Kortste afstand vanaf de naar Eton: 0,25 km
Totale afstand Wrotham - Eton circa 129 km


Hoogteverschil
2.037 m stijgen / 2.167 m dalen
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor de hier weergegeven totale stijging en daling (veel) te hoog kunnen zijn.
De hoogteverschillen op de routes van het startpunt naar de wandelroute en van de wandelroute naar het eindpunt zijn niet mee genomen in de totalen!


Berekenen wandeltijd
Snelheid op vlak terrein km/h
Stijgsnelheid m/h
Daalsnelheid m/h
De voor de berekening te gebruiken snelheden zijn aan te passen.


De berekening is een benadering. De werkelijke looptijd verschilt per persoon en is ook afhankelijk van het terrein en de weersomstandigheden.
De gebruikte formule voor de berekening van de wandeltijd: Wandeltijd = afstand / snelheidopvlakterrein + (stijgen / stijgsnelheid + dalen / daalsnelheid)/2

GPS bestand geselecteerde deel

De GPS bestanden (.gpx) zijn te gebruiken met een smartphone of een GPS-toestel.
Download het gpx bestand met de track en de POI's:
Download track en POI's

Info geselecteerde punten

E2 Schotland en Engeland (westelijke variant)

De totale lengte van de route is 1435kmWestelijke variant noord-zuid

Westelijke variant zuid-noord

Andere delen van de E2In andere talen

Toelichting bij de kaart en de tabel

De track van het E2 UK is gebaseerd op gegevens van de website Waymarkedtrails. Waymarkedtrails haalt de gegevens weer van Openstreetmap.org.
De meeste recente versie van de route is te zien op Waymarkedtrails en Openstreetmap. De route van het E2 UK is op 19 december 2021 gedownload van Waymarkedtrails.
E2 UK waymarkedtrails.org openstreetmap.org
Hoogtes zijn toegevoegd aan de routes en de POI met de website gpsvisualizer.com.

De exacte locaties van plaatsen zijn gebaseerd op de locaties die Openstreetmap.org geeft. Meestal is dit ergens in het centrum van de plaats.

De afstanden in de tabel en op de kaart zijn een benadering!! Dit komt door dat de werkelijke routes vanaf de E2 UK naar de POI niet zijn opgenomen.
De afstand van een Point Of Interest (POI) tot de E2 UK is de kortste afstand tot de E2 UK in een directe lijn.

De afstanden tussen twee POI's (punt 1 en punt 2) is als volgt berekend:
Totale afstand = Afstand punt 1 tot dichtsbijzijnde punt op de E2 UK + Afstand punt 2 tot dichtsbijzijnde punt op de E2 UK + Afstand tussen de twee dichtsbijzijnde punten op de E2 UK

Als de punten 1 en 2 dicht bij de E2 UK liggen is de berekende afstand meestal een goede benadering.
Als een van de twee punten verder van de E2 UK ligt kan de werkelijke afstand (sterk) afwijken van de berekende afstand.

Geadviseerd wordt om de route van een beginpunt naar de E2 UK en van de E2 UK naar het eindpunt van een etappe te controleren! Dit kan b.v. door in te zoomen op de kaart en te controleren of er een weg of pad loopt vanaf het beginpunt naar de E2 UK en vanaf de E2 UK naar het eindpunt.

De route van de E2 UK bevat soms fouten. Ook de opgenomen POI's kunnen fouten bevatten! Probeer voor het lopen van de route de gegevens te controleren!

Data routes and POI by OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 2.0 license.

Contact:

Voor meer informatie over deze website bezoek de info pagina.
Of kijk op de Facebook pagina van longdistancepaths.eu.