POI's
Routekaart
Hoogteprofiel
Geselecteerde deel
GPS-bestand
Andere delen van de Jacobsweg
Toelichting
Overzichtskaart Jacobsweg
Andere wandelroutes
Deutsch
English

Jacobsweg Parijs - Santiago de Compostella van Astorga tot Ponferrada (53km)

Routekaart, Points of Interest, hoogteprofiel en GPS-bestand

Voor het plannen van wandelingen over de Jacobsweg. Met de verschillende functies op deze pagina kunnen deeltrajecten van de Jacobsweg worden geselecteerd en afstanden bepaald.

POI's Jacobsweg van Astorga tot Ponferrada

- Klik op de naam van een punt in de tabel voor een datailkaart en meer informatie.
- Of selecteer op de kaart een eigen start- en eindpunt.
- Of selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en druk op de knop 'Starteindpunt' onder de tabel.
- Meer opties zie de tekst onder de tabel.

Start Einde Naam Type Afstand vanaf Astorga (km bij benadering) Kortste afstand tot Jacobsweg (km) Website
Astorga
Plaats 0,0 0,08
Murias de Rechivaldo
Gehucht 5,0 0,09
Santa Catalina de Somoza
Gehucht 9,3 0,09
El Ganso
Gehucht 13,4 0,03
Rabanal del Camino
Gehucht 20,4 0,08
Foncebadón
Gehucht 25,8 0,01
Manjarin
Gehucht 30,1 0,04
El Acebo
Gehucht 37,1 0,02
Riego de Ambros
Gehucht 40,6 0,01
Molinaseca
Dorp 45,1 0,12
Campo
Dorp 49,2 0,06
San Lorenzo
Dorp 52,6 1,43
Ponferrada
Plaats 53,0 0,10
Andere delen van de Jacobsweg
Selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en klik op de knop:

Hieronder nog 2 alternatieve selectiemethoden:
1. Selecteer een startpunt in de tabel en vul hier het aantal km's vanaf het startpunt in: km en klik op de knop:
2. Selecteer een startpunt op basis van km's vanaf Parijs en het aantal km's vanaf het startpunt:
Startpunt: km. Km's vanaf startpunt: km en klik op de knop:
Met deze laatste selectiemethode kan exact elke gewenste etappe worden weergegeven. (Huidige weergave: startpunt 1.450,49 km eindpunt 1.503,29 km)

Kaart geselecteerde deel Jacobsweg

De route van de Jacobsweg wordt in rood weergegeven. De kortste directe verbindingen tussen de Jacobsweg en het start- en eindpunt wordt in blauw weergegeven. Deze directe verbindingen zijn mogelijk niet beloopbaar!

Dubbelklik op op een locatie op de kaart (in de buurt van de Jacobsweg) voor een nieuw beginpunt van de route. Of klik op de knop voor de route vanaf de

Hoogteprofiel Jacobsweg vanaf Astorga


Het hoogteprofiel geeft de hoogtes van het start- en eindpunt en de verbindingen naar de route niet weer!
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor er mogelijk meer hoogteverschillen te zien zijn in het hoogteprofiel dan er in werkelijkheid zijn.

Geselecteerde deel Jacobsweg

Route van Astorga (Plaats) naar Ponferrada (Plaats)
Kortste afstand van Astorga naar de Jacobsweg: 0,08 km
Lengte van het weergegeven deel van de Jacobsweg: 52,8 km
Kortste afstand vanaf de Jacobsweg naar Ponferrada: 0,10 km
Totale afstand Astorga - Ponferrada circa 53,0 km

Hoogteverschil
1.009 m stijgen / 1.352 m dalen
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor de hier weergegeven totale stijging en daling (veel) te hoog kan zijn.
De hoogteverschillen op de routes van het startpunt naar de wandelroute en van de wandelroute naar het eindpunt zijn niet mee genomen in de totalen!

Berekenen wandeltijd
Snelheid op vlak terrein km/h
Stijgsnelheid m/h
Daalsnelheid m/h
De voor de berekening te gebruiken snelheden zijn aan te passen.


De berekening is een benadering. De werkelijke looptijd verschilt per persoon en is ook afhankelijk van het terrein en de weersomstandigheden.
De gebruikte formule voor de berekening van de wandeltijd: Wandeltijd = afstand / snelheidopvlakterrein + (stijgen / stijgsnelheid + dalen / daalsnelheid)/2

GPS bestand geselecteerde deel Jacobsweg

De GPS bestanden (.gpx) zijn te gebruiken met een smartphone of een GPS-toestel.
Download het gpx bestand met de track en de POI's:
Download track en POI's

Info geselecteerde punt(en)

Startpunt: Astorga
Afstand op de Jacobsweg vanaf Parijs 1.450 km
Afstand vanaf Jacobsweg 0,08 km
Santiago de Compostella 256 km
Type: Plaats
Hoogte: 872 m

Eindpunt: Ponferrada
Afstand op de Jacobsweg vanaf Parijs 1.503 km
Afstand vanaf Jacobsweg 0,10 km
Santiago de Compostella 203 km
Type: Plaats
Hoogte: 507 m

Jacobsweg Parijs - Santiago de Compostella

Deze Jacobsweg loopt vanaf Parijs via de Via Turonensis en de Camino Francés naar Santiago de Compostella.


Andere Jacobswegen naar Santiago de Compostella


In andere talen

Toelichting bij de kaart en de tabel

De routes van de Jacobswegen zijn afkomstig van de website van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob www.santiago.nl. De POI zijn afkomstig van www.openstreetmap.org. De POI zijn geselecteerd met de website overpass-turbo.eu.
Hoogtes zijn toegevoegd aan de routes en de POI met de website gpsvisualizer.com.

De exacte locaties van plaatsen is gebaseerd op de locaties die Openstreetmap.org of Google Maps geeft. Meestal is dit ergens in het centrum van de plaats.

De afstanden in de tabel en op de kaart zijn een benadering!! Dit komt door dat de werkelijke routes vanaf de Jacobsweg naar de POI niet zijn opgenomen.
De afstand van een Point Of Interest (POI) tot de Jacobsweg is de kortste afstand tot de Jacobsweg in een directe lijn.

De afstanden tussen twee POI's (punt 1 en punt 2) is als volgt berekend:
Totale afstand = Afstand punt 1 tot dichtsbijzijnde punt op de Jacobsweg + Afstand punt 2 tot dichtsbijzijnde punt op de Jacobsweg + Afstand tussen de twee dichtsbijzijnde punten op de Jacobsweg

Als de punten 1 en 2 dicht bij de Jacobsweg liggen is de berekende afstand meestal een goede benadering.
Als een van de twee punten verder van de Jacobsweg ligt kan de werkelijke afstand (sterk) afwijken van de berekende afstand.

Geadviseerd wordt om de route van een beginpunt naar de Jacobsweg en van de Jacobsweg naar het eindpunt van een etappe te controleren! Dit kan b.v. door in te zoomen op de kaart en te controleren of er een weg of pad loopt vanaf het beginpunt naar de Jacobsweg en vanaf de Jacobsweg naar het eindpunt.

De route van de Jacobsweg is van verschillende bronnen afkomstig en bevat soms fouten. Ook de opgenomen POI's kunnen fouten bevatten! Probeer voor het lopen van de route de gegevens te controleren!

Contact:

Voor meer informatie over deze website bezoek de info pagina.
Of kijk op de Facebook pagina van longdistancepaths.eu.
Veel informatie is ook te verkrijgen via de Facebook groep van de Sint Jacobs Route.