POI's
Routekaart
Geselecteerde deel
GPS-bestand
Andere delen van de Jacobsweg
Toelichting
Overzichtskaart Jacobsweg
Reizen
Lange Afstand Wandelroutes (LAW's)
Streekpaden
Andere wandelroutes
Deutsch
English

Jacobsweg Sint Jacobiparochie - Santiago de Compostella van Vézelay tot Saint-Jean-Pied-de-Port (942km)

Routekaart, Points of Interest, hoogteprofiel en GPS-bestand

Voor het plannen van wandelingen over de Jacobsweg. Met de verschillende functies op deze pagina kunnen deeltrajecten van de Jacobsweg worden geselecteerd en afstanden bepaald.
Dit traject volgt de Via Campaniensis tot Vézelay.
Dit traject volgt de Via Lemovicensis vanaf Vézelay.

POI's Jacobsweg van Vézelay tot Saint-Jean-Pied-de-Port

- Klik op de naam van een punt in de tabel voor een datailkaart en meer informatie.
- Of selecteer op de kaart een eigen start- en eindpunt.
- Of selecteer een startpunt en een eindpunt in de tabel en druk op de knop met het start- en het eindpunt onder de tabel.
- Meer opties zie de tekst onder de tabel.

Selecteer de in de tabel weer te geven POI

Andere delen van de Jacobsweg

Etappe

Van / Naar Afstand tot de route Afstand over de route
Vézelay (Dorp)
0,1
km
Saint-Jean-Pied-de-Port (Dorp)
0,1
km
941,4
km
Totaal etappe
941,6
km
Stijgen(m):
Afdalen(m):

Hieronder nog 2 alternatieve selectiemethoden:
1. Selecteer een startpunt in de tabel en vul hier het aantal km's vanaf het startpunt in: km en klik op de knop:
Startkms
2. Selecteer een startpunt op basis van km's vanaf Sint Jacobiparochie en het aantal km's vanaf het startpunt:
Startpunt: km. Km's vanaf startpunt: km en klik op de knop:
Met deze laatste selectiemethode kan exact elke gewenste etappe worden weergegeven.

Kaart geselecteerde deel Jacobsweg

De route van de Jacobsweg wordt in rood weergegeven. De kortste directe verbindingen tussen de Jacobsweg en het start- en eindpunt wordt in blauw weergegeven. Deze directe verbindingen zijn mogelijk niet beloopbaar!

Dubbelklik op op een locatie op de kaart (in de buurt van de Jacobsweg) voor een nieuw beginpunt van de route. Of klik op de knop voor de route vanaf de

Accepteer functionele cookies om de kaart weer te geven

Selecteer een traject van maximaal 100km voor het hoogste detailniveau van de route op de kaart. Dan wordt ook een hoogteprofiel weergegeven.

Geselecteerde deel Jacobsweg Route van Vézelay (Dorp) naar Saint-Jean-Pied-de-Port (Dorp)


Kortste afstand van Vézelay naar de Jacobsweg: 0,09 km
Lengte van het weergegeven deel van de Jacobsweg: 941 km
Kortste afstand vanaf de Jacobsweg naar Saint-Jean-Pied-de-Port: 0,09 km
Totale afstand Vézelay - Saint-Jean-Pied-de-Port circa 942 km


Hoogteverschil
15.251 m stijgen / 15.361 m dalen
De hoogtedata bevat kleine meetfouten waardoor de hier weergegeven totale stijging en daling (veel) te hoog kunnen zijn.
De hoogteverschillen op de routes van het startpunt naar de wandelroute en van de wandelroute naar het eindpunt zijn niet mee genomen in de totalen!


Berekenen wandeltijd
Snelheid op vlak terrein km/h
Stijgsnelheid m/h
Daalsnelheid m/h
De voor de berekening te gebruiken snelheden zijn aan te passen.


De berekening is een benadering. De werkelijke looptijd verschilt per persoon en is ook afhankelijk van het terrein en de weersomstandigheden.
De gebruikte formule voor de berekening van de wandeltijd: Wandeltijd = afstand / snelheidopvlakterrein + (stijgen / stijgsnelheid + dalen / daalsnelheid)/2

GPS bestand geselecteerde deel Jacobsweg

De GPS bestanden (.gpx) zijn te gebruiken met een smartphone of een GPS-toestel.
Download het gpx bestand met de track en de POI's:
Download track en POI's

Info geselecteerde punten

Jacobsweg Sint Jacobiparochie - Santiago de Compostella

Deze Jacobsweg loopt via Amsterdam, Utrecht, Vessem, Namur, Reims, Vézelay, Nevers, Limoges, Périgueux en de Camino Francés naar Santiago de Compostella.
De totale lengte van de route is 2754kmIn andere talen

Toelichting bij de kaart en de tabel

De routes van de Jacobswegen zijn afkomstig van de website van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob www.santiago.nl. De POI zijn afkomstig van www.openstreetmap.org. De POI zijn geselecteerd met de website overpass-turbo.eu.
Hoogtes zijn toegevoegd aan de routes en de POI met de website gpsvisualizer.com.

De exacte locaties van plaatsen zijn gebaseerd op de locaties die Openstreetmap.org geeft. Meestal is dit ergens in het centrum van de plaats.

De afstanden in de tabel en op de kaart zijn een benadering!! Dit komt door dat de werkelijke routes vanaf de Jacobsweg naar de POI niet zijn opgenomen.
De afstand van een Point Of Interest (POI) tot de Jacobsweg is de kortste afstand tot de Jacobsweg in een directe lijn.

De afstanden tussen twee POI's (punt 1 en punt 2) is als volgt berekend:
Totale afstand = Afstand punt 1 tot dichtsbijzijnde punt op de Jacobsweg + Afstand punt 2 tot dichtsbijzijnde punt op de Jacobsweg + Afstand tussen de twee dichtsbijzijnde punten op de Jacobsweg

Als de punten 1 en 2 dicht bij de Jacobsweg liggen is de berekende afstand meestal een goede benadering.
Als een van de twee punten verder van de Jacobsweg ligt kan de werkelijke afstand (sterk) afwijken van de berekende afstand.

Geadviseerd wordt om de route van een beginpunt naar de Jacobsweg en van de Jacobsweg naar het eindpunt van een etappe te controleren! Dit kan b.v. door in te zoomen op de kaart en te controleren of er een weg of pad loopt vanaf het beginpunt naar de Jacobsweg en vanaf de Jacobsweg naar het eindpunt.

De route van de Jacobsweg bevat soms fouten. Ook de opgenomen POI's kunnen fouten bevatten! Probeer voor het lopen van de route de gegevens te controleren!

Contact:

Voor meer informatie over deze website bezoek de info pagina.
Of kijk op de Facebook pagina van longdistancepaths.eu.
Veel informatie is ook te verkrijgen via de Facebook groep van de Sint Jacobs Route.